foto Ruud van Drunen

Noordwijk – Lijst Salman Noordwijk heeft voor B&W vragen over de voortgang van de nieuwbouw aan de Van de Mortelstraat.

Sedos gaat daar 37 appartementen bouwen, waaronder 8 zorgwoningen voor mensen met een aan autisme verwante stoornis. De ontwikkelaar betaalde voor het terrein in 2016 een sociale/maatschappelijke grondprijs. Al in 2019 stelde het CDA vragen over het uitblijven van de bouw, maar twee jaar later constateert Lijst Salman Noordwijk dat er nog steeds geen bouwactiviteit is.

Aan B&W vraagt de partij nu hoe het staat met de omgevingsvergunning. Ook willen ze weten aan welke partij(en) Sedos de bouw en de verhuur heeft doorverkocht c.q. uitbesteed.

6 REACTIES

  1. Zal wel weer dikke winst gemaakt zijn gemeente Noordwijk neem zelf eens het voortouw en maar uitstellen en straks zeggen er moeten dure huizen komen want alles is zo duur geworden .Durfden jullie dit wel tevragen mnr Salman ,

  2. De Noordwijkse Woningstichting mocht deze grond niet verweven voor sociale woningbouw. Sedos dient een plan in voor zorgwoningen en overige maatschappelijke verhuur en betaald een grondprijs die zelfs nog minder is dan de sociale kavelprijs die de Noordwijkse Woningstichting heeft betaald voor het terein van de sporthal. Nu zie je schimmige constructies ontstaan waarbij de eigenaar van Sedos de grond als privepersoon wil overkopen. Dan is de volgende stap dat er helemaal geen maatschappelijke verhuur meer mogelijk is omdat het dan onrendabel wordt dus alleen maar dure appartementen waarbij een ontwikkelaar zich al rijk rekent. Hierbij wordt weer gemeente geld verknoeid en aan de inwoners woonruimte (mogelijkheid toe) wordt ontnomen. Meestal staat in het contract dat indien er niet binnen zoveel tijd gebouwd wordt de transactie niet doorgaat. Dit is een mooie kavel voor sociale woningen. Gemeente pak u verantwoording en laat dhr. Scheeren hier niet mee wegkomen!

  3. Hoe is het mogelijk dat er grond aan een ontwikkelaar wordt gegund zonder enige voorwaarde zoals een termijn van oplevering. Hier zijn zakken met geld onder tafel aan te pas gekomen.

  4. Ja Fred dit is allemaal mogelijk in onze Gemeente, Net als je eigen politie buro terug kopen. In die zaak is het thans angstwekkend stil geworden.

Laat een antwoord achter aan B. Randing Annuleer reactie

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in