Teylingen – Trilokaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan B & W over de problemen bij Woonstichting Vooruitgang.

De woonstichting werd op 21 december onder verscherpt toezicht geplaatst door de Autoriteit Woningcorporaties (AW) na een aanhoudende bestuurlijke crisis. Trilokaal wil opheldering van het college van B & W over de gevolgen van de ontstane situatie.

Trilokaal wil weten wat de gevolgen zijn voor de prestatieafspraken die de gemeente met de woonstichting heeft gemaakt. De partij vreest dat de ambities voortkomend uit die prestatieafspraken (zoals betaalbaar bouwen, duurzaamheid en betere doorstroming) in het geding komen. Daarnaast wil Trilokaal weten wat de directe consequenties zijn voor inwoner en de lopende en toekomstige bouwprojecten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in