Foto PB


Sassenheim – Op de plaats waar tot enkele jaren geleden een wasserij stond aan de Menneweg in Sassenheim zal een nieuwe vrijstaande woning worden gebouwd

De wasserij ging in 2018 failliet, waarna het pand van de wasserij en de naastgelegen bedrijfswoning in de verkoop gingen. Beide panden werden enige tijd geleden gesloopt, en de nieuwe eigenaar wil nu op het perceel een nieuwe vrijstaande woning realiseren. Momenteel rust de bestemming ‘bedrijf’ op deze locatie, waardoor een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is. Uit de toelichting van het bestemmingsplan blijkt dat het plan milieutechnisch, beleidsmatig en stedenbouwkundig inpasbaar is. “Door de wijziging van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming in een gebied dat overwegend gekenmerkt kan worden als woongebied, kan worden gesteld dat het plan voorziet in een ruimtelijke kwaliteitsverbetering”, heeft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad laten weten. Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn geen zienswijzen ingediend, waaruit blijkt dat de omwonenden zich ook kunnen vinden in de ontwikkelingen. Het plangebied zal worden ontsloten door een inrit aan de Menneweg en een inrit aan de Charley Tooroplaan. In de bestaande situatie ligt de inrit van het perceel pal naast de kruising van de Menneweg met de Charley Tooroplaan. Om ontwerptechnische reden en omwille van de verkeersveiligheid wordt deze bestaande inrit vervangen door twee nieuwe inritten. De openbare parkeerplaatsen die zullen verdwijnen ten koste van de nieuwe inrit aan de Charley Tooroplaan worden geheel gecompenseerd in de openbare ruimte, aldus B&W.

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte bleek dinsdag dat de raadsleden zich ook kunnen vinden in de ontwikkelingen op het betreffende perceel aan de Menneweg. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in