Teylingen – De VVD Teylingen maakt zich zorgen over de stand van zaken betreffende de invoering van het nieuwe afvalbeleid ‘De betere scheider wordt beloond’. Dit nieuwe afvalscheidingsplan moet van start gaan op 1 januari 2021, de gemeente is echter nog niet klaar met het treffen van alle voorbereidingen en het testen ervan.

Vanaf 1 januari 2021 zullen de betere scheiders beloond worden met als doel dat er minder vaak restafvalbakken aan de weg worden gezet en het afval dus optimaal gescheiden wordt. Voor laagbouw geldt wanneer de restafvalbak één keer per maand, + één maand respijt, aan de weg wordt gezet de beloning 20 euro is, 40 euro wanneer de restafvalbak maximaal acht keer per jaar aan de weg wordt gezet en tot slot 60 euro wanneer dit slechts één keer per kwartaal gebeurt. Voor hoogbouw geldt wanneer een restafvalcontainer 20 tot en met 30 keer geopend wordt is de beloning 20 euro, 40 euro wanneer deze container 10 tot en met 19 keer geopend wordt en tot slot 60 euro wanneer dit maximaal 9 keer gebeurt. Het GFT- en PMD-afval kan gewoon aangeboden blijven worden. “Het najaar van 2020 moet volgens de planning in het teken staan van het realiseren van dit afvalscheidingsplan en het testen ervan. Over 6 weken gaat het voorstel in de praktijk gebracht worden, er staan echter bijvoorbeeld nog 240 liter restafvalbakken in de achtertuinen. Dit had al omgewisseld moeten zijn voor 140 liter bakken”, aldus VVD raadslid Verhoeve.

Het raadslid heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgermeester en wethouders. “Het is belangrijk dat het hele proces afgerond en gestroomlijnd is. Er ligt een goed en gedragen plan om beter te gaan scheiden, een adequate invoering ervan is minstens zo belangrijk”, aldus Verhoeve.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in