Lisse – De Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” organiseert een digitale lezing door Prof. em. Bart Schultz over het ontstaan en de ontwikkeling van de polders in ons land. De lezing vindt plaats op dinsdag 18 januari 2022 vanaf 20:00 uur.

Omstreeks het jaar 1000 is in ons land een begin gemaakt met de aanleg van polders. Aanvankelijk zijn laaggelegen gebiedjes ingepolderd toen deze door de inklinking steeds meer last kregen van wateroverlast. Sinds de 13e eeuw zijn ook meer en meer kustgebieden ingepolderd. Deze gebieden overstroomden voordien bij vloed en vielen droog bij eb. Aan het begin van de 16e eeuw is de Achtermeer, een meertje van 35 hectaren bij Alkmaar, als eerste droogmakerij ingepolderd. Dit waren polders die van het begin af aan moesten worden bemalen. Nadien zijn in ons land zo’n 440 droogmakerijen, waaronder de Beemster, de Haarlemmermeer, de IJsselmeerpolders en de Lisserpoelpolder, gerealiseerd. In totaal kent ons land nu zo’n twee miljoen hectaren aan polders, circa 60% van ons landoppervlak. De permanente zorg en verbetering van de waterbeheersing systemen en de beveiliging tegen overstromingen is daarom van essentieel belang.

Tijdens dit webinar zal Bart Schultz een overzicht geven van de inpolderingen in ons land, hoe de waterbeheersing en de bescherming tegen overstromingen tot stand is gebracht en hoe daarbij de ontwikkelingen door de jaren heen zijn geweest. Daarbij zal ook worden ingegaan op de droogmaking en de ontwikkeling van de Lisserpoelpolder. De loopbaan van Bart Schultz omvat meer dan 40 jaar onderzoek, advisering en uitvoering van projecten op het gebied van de ontwikkeling van land- en water, drainage, irrigatie, overstromingsbeheer en milieutechniek. Na zijn studie Civiele Techniek werkte hij sinds 1973 bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, en sinds 1994 bij de Bouwdienst van Rijkswaterstaat. Sinds 1983 was hij bij IHE Delft verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek betreffende Land and Water Development.

Dit webinar is te volgen via smartphone, tablet of gewoon de computer. Aanmelden kan via: deze link. klik op ‘Webinar op 18 januari 2022’ en schrijf in.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in