Noordwijk – In 2015 werd voor het vergaderen door de gemeenteraad het zogeheten ‘BOB-model’ ingevoerd, een jaar later besloot de raad om in ‘beeldvormende’ en ‘besluitvormende’ bijeenkomsten bij elkaar te komen. Maar ook dit bevalt niet; opnieuw gaat de gemeenteraad op een andere manier vergaderen.

De huidige rondetafelgesprekken vinden de politici ingewikkeld en minder praktisch. Ook kon niet altijd goed gedebatteerd worden over heikele onderwerpen. Het nieuwe model zou een goede mix zijn tussen de twee voorgaande vergadermodellen.

Vanaf 1 januari komen de raadsleden iedere maand in drie aparte commissies bij elkaar. Dat zijn de ‘Commissie Bestuur, Middelen en Economie’ (CBME), de ‘Commissie Welzijn’ (CW) en de ‘Commissie Ruimte’ (CR). Dan vormen de politici hun mening over allerlei onderwerpen. Het nemen van besluiten gebeurt in een vierde raadsvergadering aan het eind van iedere maand. De nieuwe manier van vergaderen gaat op 1 januari in.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in