“Wegverbreding N207 Hillegom brug te ver”

De Leidsestraat nabij kruispunt N207

Hillegom – Milieudefensie Haarlem en de Vereniging Behoud de Polders Hillegom zijn niet te spreken over de plannen van de gemeente Haarlemmermeer om de verkeersoverlast tussen de Bollenstreek en de Haarlemmermeer aan te pakken.

In de voorgestelde maatregelen wordt onder andere gepleit voor een extra oeververbinding tussen Lisserbroek en Lisse en het instellen van een spitsverbod over de Lisser-, Hillegommer- en Bennebroekerbrug. Ook zou de Elsbroekerbrug in de N207 moeten worden verdubbeld. Dat geeft volgens de natuurorganisaties meer asfalt en een spitsverbod biedt volgens hen geen enkele oplossing voor de verkeersafwikkeling in de spitsuren op de Leidsestraat in Hillegom.

Milieudefensie Haarlem en Vereniging Behoud de Polders Hillegom zien meer in het ontwikkelen en stimuleren van het openbaar vervoer, de aanleg van snelfietsroutes en het promoten van thuiswerken. Ook missen zij het rekeningrijden, waarmee het autogebruik in de spits kan worden teruggedrongen.

Bovendien vrezen de natuurorganisaties voor de beschermde vogelsoorten in de Elsbroekerpolder. Die polder werd 14 jaar geleden aangewezen als natuurgebied en is een van de beste broedgebieden van weidevogels in Zuid-Holland.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in