Foto: VVD Heemstede

Teylingen – Trilokaal-wethouder Heleen Hooij heeft donderdag op het nippertje een harde aanvaring met de gemeenteraad van Teylingen voorkomen.

De gemeente Teylingen had zich aangesloten bij een door een groot aantal gemeenten en belangengroepen ingediende zienswijze over de ontwerp-Luchtvaartnota van het kabinet. In die nota zijn onder andere voorstellen opgenomen over het aantal vluchten van en naar Schiphol, dat er een onderzoek komt naar de aanleg van een parallelle Tweede Kaagbaan, en over het aantal nachtvluchten. Een aantal fracties in de Teylingse gemeenteraad hechtte er echter aan dat er ook een eigen zienswijze van de gemeente Teylingen op de ontwerp-Luchtvaartnota zou worden ingediend. Volgens PvdA, GroenLinks, CDA, D66 en Fractie Piket moet de gemeente zich in de eigen zienswijze uitspreken tegen de voorgenomen uitbreiding van het aantal vluchten van en naar Schiphol, mag er geen Tweede Kaagbaan komen en mag er geen overlast van nachtvluchten meer plaatsvinden. De fracties hadden daartoe een motie opgesteld, maar al meteen aan het begin van de discussie hierover liet wethouder Hooij weten dat het college alleen de zienswijze van de gezamenlijke gemeenten en belangengroepen zou ondersteunen, en geen aparte Teylingse zienswijze op de nota wilde indienen. Wel was Hooij bereid om door middel van een persbericht het standpunt van de gemeente Teylingen extra onder de aandacht te brengen. Dat was echter niet naar de zin van de indieners van de motie, die er bij de wethouder op aandrongen om ook een eigen Teylings geluid te laten horen. Volgens hen is de gezamenlijke zienswijze veel minder herkenbaar voor de inwoners van Teylingen dan een eigen zienswijze. Mocht de motie echter onverhoopt worden verworpen, dan hielden de indieners van de motie een initiatiefvoorstel achter de hand waarin hetzelfde werd gevraagd als in de motie. Bij de stemming bleek de motie aangenomen te zijn met 14 stemmen voor en 11 tegen. Tegenstemmers waren de fracties van VVD en Trilokaal. Wethouder Hooij bleef echter bij haar opstelling dat zij de motie niet zou uitvoeren, ondanks dat een raadsmeerderheid voor de motie had gestemd. Nadat ook het initiatiefvoorstel in stemming was gebracht bleek dit te zijn aangenomen met 15 stemmen voor en 10 tegen.

Omdat wethouder Hooij echter tweemaal had verklaard dat zij de motie niet zou uitvoeren, was dit voor Paul Witteman aanleiding om een schorsing van de vergadering te vragen zodat de fracties zich konden beraden over de opstelling van de wethouder. Na de schorsing bleek Hooij na overleg met de andere leden van het college alsnog van mening te zijn veranderd. Ze had geconstateerd dat er in de raad draagvlak was voor het indienen van een eigen Teylingse zienswijze en kondigde aan de motie toch uit te voeren. “De raad is de baas”, liet zij weten, waarmee zij op het laatste moment een confrontatie met de gemeenteraad wist te voorkomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in