Weinig steun voor verplaatsing station Voorhout

Foto Google Streetview

Teylingen – Er komt vrijwel zeker geen nader onderzoek naar een mogelijke verplaatsing van het station in Voorhout.

De eenmansfractie Piket in de gemeenteraad van Teylingen had vorig jaar het idee geopperd om te onderzoeken of het mogelijk is om het station in Voorhout te verplaatsen van de huidige locatie nabij het dorpscentrum naar een locatie nabij de nieuw aan te leggen noordelijke randweg, vlakbij de gemeentegrens met Noordwijk. Volgens Dion Piket had hij veel positieve reacties ontvangen op zijn idee, onder andere uit de gemeente Noordwijk. Nadat Piket het idee had geopperd bleef het echter stil in de Teylingse politiek. Dat was voor hem aanleiding om een motie in te dienen waarin hij het college van burgemeester en wethouders opriep om een verkennend onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor het verplaatsen van het station. Daarbij zou moeten worden gekeken naar de financiële uitwerking, de effecten op de mobiliteit en de regionale ontsluiting en de effecten op de verkeersveiligheid bij de huidige spoorovergang in de Herenstraat in Voorhout, en bij dat onderzoek de gemeente Noordwijk, de provincie Zuid-Holland, ProRail en de NS actief te betrekken. Maandag sprak de raadscommissie Ruimte over de door Piket ingediende motie.

Wethouder Marlies Volten toonde zich verbaasd over de uitspraak van Piket dat hij veel positieve reacties op zijn idee had ontvangen. Bij de gemeente waren juist veel reacties binnengekomen om het station op de huidige plaats te handhaven. Zij zag niet in welke verkeersproblemen er worden opgelost met een verplaatsing van het station, al begreep ze wel dat de gemeente Noordwijk blij zou zijn als het station nabij de gemeentegrens zou komen te liggen. Het voorstel van Piket om op de huidige locatie van het station dan bijvoorbeeld winkels, horeca en woningen te realiseren zou volgens haar niet mogelijk zijn, omdat de gemeenteraad eerder in de Centrumvisie juist had uitgesproken dat die er niet zouden komen op de stationslocatie. Vanuit de meeste andere fracties kreeg Piket geen steun voor zijn voorstel om de verplaatsing van het station te onderzoeken. Bart van de Ploeg (D66) wees er op dat ProRail geen stations aanlegt in bochten op het spoor. Hij was tot de conclusie gekomen dat een verplaatsing van het station zou inhouden dat dit pas mogelijk zou zijn ongeveer bij Piet Gijs. Ook Frank Beijk zag een verplaatsing niet zitten, te meer omdat de VVD juist veel reacties had ontvangen van mensen die zich bezorgd toonden over een verplaatsing. Ook vond hij dat een eventueel initiatief voor verplaatsing maar bij de gemeente Noordwijk en ProRail moest liggen. Hij noemde het idee van Piket “een luchtkasteel waaraan Teylingen maar geen tijd moet besteden”. Martijn van Duijvenbode (Trilokaal) noemde het station “een belangrijke voorziening op loop- en fietsafstand. Mensen uit Voorhout gaan nu lopend of op de fiets naar het station, terwijl ze bij een verplaatsing straks de auto zullen pakken”. Ook het ontbreken van draagvlak onder de inwoners van Voorhout voor een verplaatsing van het station alsmede de verkeersveiligheid was een belangrijk gegeven voor de fracties van ChristenUnie en het CDA om niet in te kunnen stemmen met de motie. Alleen Paul Witteman (PvdA) kon wel sympathie opbrengen voor het idee van Piket. Zijn fractie had geen reacties van inwoners ontvangen dat het station op de huidige locatie moest blijven, en een verplaatsing zou volgens hem meer reizigers kunnen opleveren. Mocht het tot een onderzoek komen, dan gaat Witteman er wel van uit dat de gemeente Noordwijk de helft van de kosten voor haar rekening zal nemen.

Dion Piket toonde zich teleurgesteld in de reacties van de andere fracties. Volgens hem gaat het alleen om een onderzoek naar een mogelijke verplaatsing. “Deze kans krijg je maar één keer”, aldus Piket. Hij verwacht dat het aantal in- en uitstappers dat gebruik gaat maken van een nieuw station kan stijgen van de huidige 3500 per dag naar zo’n 10.000. Hij gaat proberen om de andere fracties alsnog te overtuigen om zijn motie in de raadsvergadering van december toch te steunen.

1 REACTIE

  1. Gemiste kans. Veel voordelen. Op termijn kan je dan ook de kruising met de herenstraat makkelijker ondertunnellen.
    VVD bang voor de keizers.

Laat een antwoord achter aan Beertender Annuleer reactie

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in