Sassenheim – Het lijkt erop dat er wat beweging komt in de discussie over het tracé van de HOV-corridor in Sassenheim.

Maandag kregen de gemeenteraadsleden van de gemeente Teylingen een presentatie over de maatregelen die in Voorhout moeten worden getroffen om een snelle doorgang van de HOV-busverbinding van Noordwijk via Voorhout en Sassenheim naar Schiphol mogelijk te maken. De snelbus gaat in Voorhout rijden over de nieuwe noordelijke randweg, via het station en de Schoutenlaan/Oosthoutlaan naar Sassenheim. Voor de snelbus zullen er aanpassingen worden verricht aan de wegen. Ook komen er nieuwe bushaltes. De aanbesteding voor de werkzaamheden zal in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden, zo werd tijdens de presentatie duidelijk.

Tijdens de presentatie bleek ook dat het nog mogelijk is dat er aanpassingen komen aan het HOV-tracé in Sassenheim. Hoewel de snelbus van Noordwijk naar Schiphol gaat rijden, zijn de belangrijkste delen van de route tussen Noordwijk en de stations in Voorhout en Sassenheim, en tussen Lisse naar Schiphol. Hier worden de meeste passagiers verwacht. Het deel tussen station Sassenheim en Lisse wordt als minder belangrijk gezien. Vandaar dat er op dit deel van de route “wellicht nog gekomen kan worden tot nuances”, zo liet een ambtenaar van de gemeente Teylingen aan de raadsleden weten. Concreet betekent dit dat er wellicht nog aanpassingen mogelijk zijn bij bijvoorbeeld de Van Pallandtlaan. Daar wordt momenteel gekeken of het eventueel noodzakelijk is om turborotondes aan te leggen om het verkeer, en dus ook de HOV-snelbus, sneller te laten doorstromen. Omwonenden van deze laan voeren al enige tijd actie om de verkeersoverlast in hun buurt te verminderen. Volgens hen is de aanleg van turborotondes voor de snelbus niet nodig, omdat het aantal reizigers dat tussen station Sassenheim en Lisse gebruik maakt van de bus laag zou zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in