Wellicht onderzoek naar dienstverlening gemeente

Teylingen – Er komt misschien een onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Teylingen.

Aanleiding hiervoor is de gang van zaken rond de verplaatsing van een koeienstal in Sassenheim. De eigenaar van de stal zou aanvankelijk tegenwerking hebben ondervonden van de kant van de gemeente, en kaartte dit onlangs aan bij de gemeenteraad. Volgens de fracties van CDA, PvdA en Piket zou het hier echter niet gaan om een incident, maar zouden er meer inwoners zijn die zich met een initiatief, een verzoek of bij een verschil van opvatting met de gemeente niet voldoende gehoord, serieus genomen en geholpen voelden. Dat zou ervoor gezorgd hebben dat inwoners, naast het ervaren van irritatie en stress, hiermee onnodig veel tijd kwijt zijn geweest en ook juridische- en/of advieskosten moesten maken. Daardoor zou het vertrouwen in het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat worden ondermijnd, volgens de drie fracties. Zij willen daarom in de komende raadsvergadering een motie indienen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd om te analyseren waar en waarom het in deze en andere zaken niet goed is gegaan. Daaruit zouden lessen voor de toekomst moeten worden getrokken.

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte bleek dinsdag dat de andere fracties in de gemeenteraad de door CDA, PvdA en Fractie Piket opgestelde motie in de huidige vorm niet zullen steunen. Volgens Don Verhoeff (GroenLinks) ligt het meer voor de hand dat er een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld, en niet een onderzoek door B&W. “Dan keurt immers de slager zijn eigen vlees”, liet hij weten. Hij opperde om de onafhankelijke Rekenkamercommissie in te schakelen om het onderzoek uit te voeren. Hij werd hierin gesteund door ChristenUnie, VVD, D66 en Trilokaal. Sybrinne de Vries (CDA), een van de indieners van de motie, vond het inschakelen van de Rekenkamercommissie echter een zwaar instrument. “Dat gaat verder dan wij in de motie vragen, en bovendien gaat een onderzoek dan veel langer duren”, liet De Vries weten. Commissievoorzitter Frans Nederstigt wees erop dat de Rekenkamercommissie over haar eigen onderzoeken gaat, en niet door de gemeenteraad kan worden opgedragen om een onderzoek uit te voeren. Hij opperde dat de fracties overleggen hoe een onderzoek zou moeten worden uitgevoerd. Dat was voor Sybrinne de Vries aanleiding om aan te kondigen dat zij in de komende raadsvergadering waarschijnlijk met een aangepaste motie zal komen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in