foto PB

Noordwijk – Hoe succesvol was het armoedebeleid ‘Minima doen mee’, dat tussen 2016 en 2019 in de gemeente werd uitgevoerd? Dat blijkt nogal tegen te vallen, zo staat te lezen in een rapport aan de gemeenteraadsleden.

In vergelijking met 2014 ten opzichte van 2019 steeg het aantal bijstandsuitkeringen met 23 en het aantal minimahuishoudens ging omhoog van 519 naar 568 huishoudens. In de minimapopulatie zijn relatief veel huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond. Zij maken vaker dan gemiddeld gebruik van de verschillende minimaregelingen. Een groot deel (74%) van de minimahuishoudens is al langdurig afhankelijk van een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimumloon. Dit komt overeen met de landelijke trends.

Het rapport laat ook iets opmerkelijks weten: ,,Voor paren met kinderen loont werken vanuit de bijstand financieel gezien niet altijd: bij een loon gelijk aan 130% van het sociaal minimum gaan zij er in totaal inkomen op achteruit ten opzichte van de bijstandssituatie.’’ Alleenstaanden en paren zonder kinderen, die tot 130% van het sociaal minimum verdienen, zijn onder de streep ook slechter uit ten opzichte van niet-werkenden, die minder dan 120% van het sociaal minimum ontvangen, maar tegelijkertijd wél gebruik kunnen maken van allerlei lokale regelingen en landelijke toeslagen.

3 REACTIES

    • Opmerkelijk rapport: het is al heel lang bekend dat werken niet loont, vandaar dat er ook geen animo was binnen het proefproject van, naar ik meen de gemeente Rotterdam, om mensen met een bijstandsuitkering kennis te laten maken met werken in de kassen in het Westland, weet niet wat dit rapport gekost heeft, maar weer weggegooid geld!!

  1. Er is nog steeds veel mis op dit terrein. Waarom loont werken dan niet? Juist omdat dit systeem allang achterhaald is. Alle regelingen op een hoop vegen en een basis inkomen voor iedereen. Volgens een recentelijk artikel in de krant hebben wij dit allang betaald doordat de overheid een veel te hoge belastingdruk op gelegd heeft aan zijn burgers. En dan heb ik het nog niet, want daar hoor geen politieke partij meer over, ook niet in verkiezingstijd, de grote pensioen diefstal van meneer Lubbers destijds, ja ongeveer 30 miljard uit de pensioen potten gestolen! Wel vind ik dat we best mogen kijken hoe het komt dat mensen hier met een niet westerse migratie achtergrond hier zoveel gebruik van mogen en kunnen maken terwijl zij hier nooit of heel weinig aan meebetaald hebben. Mijn ervaring als mantelzorgen voor iemand die gewoon in Nederland is geboren, is nou niet bepaald makkelijk als je om terechte hulp komt vragen bij de overheid, en daar valt b.v. ook de woningstichting onder!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in