Voorhout – Wethouder Arno van Kempen van de gemeente Teylingen blijft in gesprek met de Leo Kanner-school over de mogelijkheid van een nevenvestiging in Voorhout.

Het college van B&W heeft de gemeenteraad voorgesteld om een aanvraag van de Leo Kanner-school voor een nevenvestiging in Voorhout af te wijzen. Volgens het college past zo’n vestiging niet binnen de regionale afspraken die tussen de gemeenten en de onderwijsinstellingen over de begeleiding van jeugdigen zijn gemaakt. Bovendien zou de gemeente Teylingen dan verantwoordelijk worden voor het toezicht op de naleving van de leerplicht, leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting. Dat zou ook financiële gevolgen voor de gemeente hebben. Volgens de gemeente heeft de Leo Kanner-school van te voren ook niet overlegd over de mogelijke nevenvestiging in Voorhout. Voor B&W was dat aanleiding om de aanvraag in eerste instantie af te wijzen.

De gehele raadscommissie Welzijn kon zich maandag vinden in de toezegging van Van Kempen dat hij de gesprekken met de Leo Kanner-school wel voortzet, en dat hij voor de eerstvolgende raadsvergadering de gemeenteraad zal informeren over de stand van zaken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in