Teylingen – De Teylingse wethouder Rob ten Boden (Trilokaal) stapt op. Dat heeft de gemeente Teylingen in een persbericht laten weten.

In een brief aan de gemeenteraad heeft Ten Boden zijn ontslag aangeboden. Hij gaat zijn taken neerleggen na de raadsvergadering van 19 december. In de brief schrijft Ten Boden dat zijn overstap vanuit de ICT naar het wethouderschap veel groter bleek dan hij had verwacht. “De gemeentelijke organisatie wordt gestuurd door geschreven en ongeschreven regels en wettelijke regelingen. Het speelveld is daardoor beperkt. Ondanks mijn inspanningen kwamen daardoor mijn doelen nauwelijks dichterbij”, zo laat hij de raad weten. “Ik werk graag samen met anderen. Wissel daarbij graag ervaringen en ideeën uit zodat we onze gezamenlijke doelen bereiken. Het openlijk mogen twijfelen, de tijd nemen en krijgen om nuances en alternatieven af te wegen zijn essentieel om tot kwalitatief goede en succesvolle resultaten te komen. Dat is in de politieke arena niet altijd gewenst of mogelijk. Hierdoor sluit mijn manier van werken niet altijd aan op het politieke proces. Als ICT-manager werkte ik aan concrete doelen op korte termijn, het werk van een bestuurder vraagt andere stuurmanskunst, lange adem en diplomatie”, aldus Ten Boden. “Ik heb de afgelopen anderhalf jaar met veel inzet en gedrevenheid samen met mijn collega’s gewerkt aan een gemeentelijke organisatie die naar de inwoners en ondernemers luistert en hen centraal stelt. Ook wilde ik in Teylingen de zeventien wereldduurzaamheidsdoelen realiseren. Echter, na anderhalf jaar wethouderschap heb ik geconstateerd dat ik effectiever kan zijn buiten dan binnen het politieke speelveld”. Ook de gezondheidstoestand van zijn vrouw heeft volgens Ten Boden een belangrijke rol gespeeld. Hij wil meer energie en tijd hebben om er voor haar te kunnen zijn.

Burgemeester Carla Breuer respecteert de nu door Ten Boden genomen stap, zo laat zij weten.  “Ik realiseer me dat het neerleggen van het wethouderschap voor Rob, die zich zo betrokken voelt bij de publieke zaak, hem zeer aan het hart gaat. We danken hem voor de fijne samenwerking en de jarenlange inzet voor de gemeenschap. We gaan zijn warme persoonlijkheid missen”, aldus Breuer.

Trilokaal betreurt opstappen wethouder

De fractie en het bestuur van Trilokaal betreuren het opstappen van Rob ten Boden als wethouder van de gemeente Teylingen. Dat laten ze in een persbericht weten.

Fractievoorzitter Frans van Swieten vindt het ontzettend jammer dat Ten Boden opstapt. “Hij is altijd een belangrijke steunpilaar geweest voor Trilokaal. Rob staat aan de kant van de inwoners van Teylingen, denkt goed na voor hij iets doet en is een aardige vent. Het is dus logisch dat we het jammer vinden dat hij stopt. Ik heb er wel met hem over gesproken, maar het is zijn keuze”, aldus Van Swieten.

Ook het bestuur van Trilokaal betreurt de aanleiding en de keuze die Ten Boden heeft moeten maken. De partij blijft volgens eigen zeggen deelnemen aan de coalitie. De komende tijd gaat Trilokaal het gesprek aan met mogelijke opvolgers van Ten Boden. Het streven is om bij zijn vertrek in december direct een nieuw lid voor het college van B&W te kunnen voorstellen.

Teylingse VVD wil verder met Trilokaal
Teylingen – De VVD gaat ervan uit dat Trilokaal ook na het opstappen van wethouder Rob ten Boden deel blijft uitmaken van de coalitie.

VVD-fractievoorzitter Monique de la Rie noemt het opstappen van Ten Boden “een persoonlijk drama”. Zij wijst erop dat Ten Boden al langere tijd graag wethouder wilde worden, en ze vindt het jammer dat hij er nu mee stopt. “We hadden natuurlijk wel in de gaten dat hij zich niet echt gelukkig voelde in zijn functie als wethouder, ondanks dat hij het al heel lang heel graag wilde. Daarom vind ik het van lef getuigen dat hij nu deze grote stap durft te zetten. De vraag is natuurlijk wel hoe we nu verder moeten gaan, maar vooralsnog is ons uitgangspunt dat we verder gaan met Trilokaal als coalitiepartner. We wachten dan ook af met welke nieuwe wethouderskandidaat Trilokaal zal komen”, aldus De la Rie.

Fractievoorzitter Reny Wietsma van oppositiepartij CDA vindt het opstappen van wethouder Ten Boden “een moedig maar slim besluit”. Voor haar gevoel hing het opstappen al in de lucht. “Wij hebben als CDA deze wethouder tot nu toe alle credits gegeven, maar waren wel kritisch op zijn functioneren. Toch hebben wij hem het voordeel van de twijfel gegeven. We merkten wel dat hij het lastig had in zijn rol als wethouder. Dat hij nu zelf stopt is volgens mij de beste beslissing. Uiteraard is het spijtig voor hem, maar het is het beste besluit”. Wietsma laat weten dat haar partij op dit moment nog geen interesse heeft om eventueel de plaats van Trilokaal in te nemen in de coalitie. “Dat is niet voor de hand liggend, want wij hebben tegen het huidige coalitieakkoord gestemd. Er zouden in ieder geval eerst gesprekken over een nieuw te vormen coalitie moeten plaatsvinden voordat wij van een nieuwe coalitie deel zouden kunnen gaan uitmaken”, aldus Wietsma.

Vraagtekens bij tijdstip vertrekt Ten Boden

Teylingen – Verschillende Teylingse politici zetten vraagtekens bij het moment dat wethouder Rob ten Boden (Trilokaal) zijn functie neerlegt.

Ten Boden heeft aan de gemeenteraad laten weten dat hij opstapt als wethouder na de gemeenteraadsvergadering van 19 december. In deze vergadering zal hij dan nog verschillende raadsvoorstellen als wethouder verdedigen. Niet iedereen vindt dat een goed idee, zo blijkt uit een rondgang langs enkele fracties. Zij wijzen erop dat er in december verschillende commissievergaderingen met zware onderwerpen op de agenda staan, die Ten Boden dan nog als wethouder zal moeten behandelen. Dat geldt ook voor de gemeenteraadsvergadering van 19 december.

De vraag is of het verstandig is om een wethouder die zijn vertrek heeft aangekondigd nog wel deze onderwerpen te laten behandelen, zo valt bij verschillende fracties te beluisteren. Zij hebben er een voorkeur voor dat Ten Boden al tijdens de eerstkomende commissievergaderingen niet meer verantwoordelijk is voor de te behandelen onderwerpen. Anders zou hij daar, zoals een van de raadsleden aangeeft, “als aangeschoten wild zitten”. Dat zou het moeilijker maken om een goede discussie over deze onderwerpen te voeren, zo valt bij de fracties te beluisteren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in