Wethouders en coalitie- akkoord Noordwijk rond

Noordwijk/Noordwijkerhout – De coalitie voor de fusiegemeente Noordwijk is rond. De samenstelling is vrijdag bekend gemaakt. Zoals verwacht worden Sjaak van den Berg, lijsttrekker NZLokaal en Dennis Salman, lijsttrekker Lijst Salman Noordwijk, wethouder. Van de andere twee partijen wordt Roberto ter Hark wethouder namens de VVD en Henri de Jong voor het CDA. Dat betekent dat er twee wethouders uit Noordwijk en twee wethouders uit Noordwijkerhout komen. Meest opvallende naam is die van Roberto ter Hark. Hij nam afgelopen zomer na 12 jaar raadslidmaatschap afscheid omdat hij verhuisde naar Eefde. De wethouders worden tijdens de raadsvergadering op 2 januari geïnstalleerd.

Het coalitie-akkoord is bijna rond. Verwacht wordt dat dit lukt voor het nieuwe jaar. De vier fracties moeten het nog wel goedkeuren.

De nieuwe coalitie heeft een aantal speerpunten benoemd. Allereerst een woonvisie voor de nieuwe gemeente, waarin de nadruk wordt gelegd op sociaal bouwen en woonlocaties voor arbeidsmigranten. Verder wil men de inwoner centraal stellen. Dienstverlening, communicatie en participatie krijgen veel aandacht. Daarvoor is het nodig dat de ambtelijke organisatie snel en goed vorm krijgt. Tenslotte staat het onderwerp parkeren hoog op de lijst net als werken aan oplossingen voor de (winkel-)leegstand. 

De portefeuilleverdeling:

Sjaak van den Berg (NZLokaal): grondzaken, maatschappelijk vastgoed, monumenten, sport, subsidies, verenigingen, communicatie, dienstverlening, handhaving RO, natuur & milieu, duurzaamheid en energietransitie en loco-burgemeester.

Roberto ter Hark (VVD): financiën, belastingen, inkoop, economie, toerisme, space, verkeer & vervoer, regionale samenwerking, P&O en huisvesting.

Henri de Jong (CDA): ruimtelijke ordening, bouwen, Greenport, grondwater & riool en civiel.

Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk): zorg (jeugd en ouderen), sociale zaken. (werk en inkomen), onderwijs, volkshuisvesting, openbare ruimte, volksgezondheid en dierenwelzijn, 2e loco burgemeester.

Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld neemt de wettelijke taken op zich die bij haar functie horen.


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in