Windmolens in Bollenstreek stap dichterbij

foto PB

Bollenstreek – De Bollenstreek is één van de locaties, die als eerste bekeken worden om daar windmolens te plaatsen. Dat blijkt uit het ‘Statenvoorstel Regionale Energie Strategie’ (RES) van de Provincie Zuid-Holland.

In het stuk, dat naar de raadsleden is verstuurd, staat onder meer: ,,De zoekgebieden liggen aansluitend op de bestaande windlocaties, Heineken en Rijnwoude, langs de N11, bij de containerterminal Alpherium, en bedrijventerrein ITC/PCT. In aansluiting bij de aangrenzende RES-regio Noord-Holland is een zoekgebied bij Kaag & Braassem opgenomen. De overige gebieden liggen langs de A4, A44 en enkele provinciale wegen in de Bollenstreek.’’

Windenergie in het Groene Hart heeft volgens datzelfde document ‘niet de voorkeur’: ,,Deze gebieden zijn daarom uitgezonderd bij het besluit over de RES1.0. Indien blijkt dat de ambitie van de regio niet haalbaar is kan dit leiden tot een afweging over nieuwe zoekgebieden in het proces naar de RES2.0 of 3.0.’’ Maar zonnepanelenvelden blijven ook daar een optie: ,,Mogelijkheden voor zonnevelden worden gezien in gebieden waar ook andere opgaven spelen op het gebied van bijvoorbeeld bodemdaling, waterkwaliteit, stikstof, biodiversiteit.’’

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in