De Zilk – Het college van burgemeester en wethouders moet een plan van aanpak opstellen voor de woonkern De Zilk. De gemeenteraad nam dit voorstel van VVD en NZLokaal dinsdagavond aan.

In dat plan moet duidelijk worden, hoeveel woningen daar bijgebouwd kunnen worden, zodat het voorzieningenniveau, zoals de resterende winkels, op peil kan blijven. Met de komst van nieuwe inwoners kan de gemiddelde leeftijd van de Zilkers ook omlaag gaan.

Een woonbehoefteonderzoek toont aan, dat er voor De Zilk vraag is naar 110 huizen. Het college moet de raad informeren over haar visie en plannen op dit gebied.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in