Bollenstreek – De Leeuw Makelaardij heeft de woningmarkt in de regio in het eerste kwartaal van dit jaar in beeld gebracht. De conclusies voor de kernen in de Bollenstreek:

Lisse:

Betaalbaar aanbod is in Lisse verhoudingsgewijs wat schaarser. En dus ligt er grote druk op belangrijke delen van de woningmarkt waardoor de meest courante woningen snel en vaak tegen recordprijzen van de markt verdwijnen. Het hoge percentage kopers uit de eigen gemeente toont in elk geval aan dat het Lissenaren iets waard is om in Lisse te blijven wonen.

Hillegom:

De woningmarkt in Hillegom blijft licht topzwaar. De vraag naar meer betaalbaar aanbod is sterk, niet alleen dankzij de belangstelling van eigen inwoners maar ook dankzij de sterke vraag vanuit aangrenzende regio’s. De krapte blijft groot, woningen worden snel verkocht en de meterprijzen blijven – in elk geval vooralsnog – oplopen.

Noordwijk:

De nieuwbouwplannen in Noordwijk zorgden een jaar geleden voor verruiming van de Noordwijkse markt. Inmiddels is het extra aanbod opgenomen door de markt en is de vraag – vooral die naar betaalbaar aanbod – verder toegenomen. Uitsluitend in het segment van appartementen werden prijsrecords verbroken, in de andere segmenten bleven de gemiddelde prijzen onder eerder geregistreerde niveaus. Maar desondanks lagen in het eerste kwartaal van 2020 de meterprijzen nergens in de Duin- en Bollenstreek zo hoog als in Noordwijk.

Noordwijkerhout:

Na de tijdelijke verruiming van het woningaanbod in Noordwijkerhout lijkt de krapte weer volledig te zijn teruggekeerd, althans als het gaat over de meer courante woningtypen. Vooral de krapte voor tussenwoningen is groot, wat leidde tot een nieuw record voor zowel de gemiddelde verkoopprijs als de meterprijs. Dat wordt mede veroorzaakt door de vraag vanuit omliggende plaatsen, vooral de woonplaatsen die gekenmerkt worden door veel hogere prijsniveaus.

Sassenheim:

Het grootste gedeelte van de transacties in Sassenheim gedurende het eerste kwartaal van 2020 kwam tot stand na een inschrijvingsprocedure. De vraag is groot en het aanbod beperkt. Toch lijkt er ook in Sassenheim een einde te zijn gekomen aan de sterke prijsstijgingen.

Voorhout:

De markt in Voorhout kent twee gezichten, iets dat het meest tot uiting komt in de snelle verkooptijd van tussenwoningen enerzijds en de lange verkooptijd van de overige woningtypen. Tot €400.000 functioneert de markt in Voorhout meer dan uitstekend, in de iets hogere prijsklassen van de markt is sprake van een aanzienlijk lagere dynamiek.

Warmond:

In verband met het zeer beperkte aanbod en het eveneens geringe transactievolume is het niet mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen over de marktontwikkelingen in Warmond over het afgelopen kwartaal.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in