Foto NWS

Noordwijk – De Noordwijkse Woningstichting (NWS) is bezorgd over de bouwplannen van het nieuwe college opgenomen in het coalitie-akkoord. Het voorlopig niet bouwen op de locatie Bronsgeest leidt tot zorgen omdat volwaardige alternatieve plekken waar snel gebouwd kan worden er niet zijn. De nieuwe coalitie wil aan het werk met een Deltaplan voor nieuwbouw. De NWS heeft een eigen bouwprogramma dat onlangs mede-ondertekend is door de gemeente. Eigen onderzoek van de NWS naar de sociale volkshuisvesting in de kern Noordwijk heeft aangetoond dat er tot 2027 behoefte is aan zo’n 1000 extra sociale huurwoningen. Zij gaat zelf uit van een reële 600 woningen, waarbij bouwen in Bronsgeest een belangrijke pijler is. De NWS wil snel in gesprek met de nieuwe coalitie. Ze stelt: “de toezegging in het coalitieakkoord dat er de komende periode 30 procent sociaal wordt gebouwd, is een holle frase als daar geen substantiële aantallen bij worden genoemd. Want dertig procent van niks, is nog steeds niks.”

8 REACTIES

  1. Tja naast het excuus over huisvestiging arbeidsmigranten is dit het 2e voorbeeld van de partij die voor de verkiezingen nog schreeuwde dat “wij doen wel wat we beloven”.

    #fail #pluchezitlekker #alkanjenietsallesbeterdanplaatjesdraaien

  2. Het is gewoon een algemene hetze tegen 1 partij, 1 van de vele waar maar een deel van afhangt, maar ze moeten steeds dezelfde de zwarte piet toespelen, lekker makkelijk. Als er alsnog gebouwd zou worden verzinnen ze weer een nieuwe stok om mee te slaan om hun eigen wanpraktijken mee af te leiden.

  3. Wat een raar om de NWS van meedoen aan een hetze te beschuldigen @bromsnor. En waarom zou er sprake zijn van een hetze als juist die partij die als verkiezingsslogan had ‘Wij doen gewoon wèl wat wel beloven!’ binnen no time een verkiezingsbelofte breekt in ruil voor het pluche?

  4. Het wordt volstrekt duidelijk dat dit ultra-rechtse college een grote opgestoken middelvinger heeft voor die hele grote groep woningzoekenden die afhankelijk zijn van sociale woningbouw. Het begint nu ook duidelijk te worden waarom de wél sociaal bewogen Lenie Zoetendaal uit de weg gewerkt moest worden bij het CDA. De zwakkeren in de samenleving kunnen van dit “christelijke” CDA de pot op.

  5. Er zijn vier partijen schuldig aan het vernietigen van de Prestatieafspraken die vlak voor de Kerst 2018 zijn ondertekend door de NWS, SHN namens de huurders en Gemeente Noordwijk. Dit zijn afspraken die zeker voor 2019 tot en met 2002 gelden. Deze Prestatieafspraken zijn niet alleen Prestatieafspraken, maar ook een contract waar alle ondertekend partijen zich aan moeten houden. Het is voor veel Noordwijkse woningzoekenden heel erg jammer, dat 1 partij doodgewoon contractbreuk pleegt! Schijnbaar zijn bollen belangrijker dan mensen. Jammer van een onbetrouwbaar bestuur!

  6. Dat CDA heeft liever gifgrond dan woningen langs de gooweg richting Nw Hout staan alleenmaar dure villa’s daar hebben de CDA niks tegen ingebracht ze praten net over afschrijven van 17 miljoen of dat het niks is wat is dat voor een partij die noemen zich kristelijk aan me hoela de enige die social dacht moest uit de partijk bouw nu vikkeveld zuid maar vol maar daar steekt het gom weer een stokje voor wand daar moeten ook dure villa’s komen daar betaald de gewone burger ook aan mee op heffen .P S bollen 4weken in een jaar en daar na alleen maar stuifzand .schande

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in