Sassenheim – Woonstichting Vooruitgang uit Sassenheim is door de Autoriteit Woningcorporaties onder verscherpt toezicht geplaatst. De reden hiervoor is het opstappen van de gehele Raad van Commissarissen (RvC) op 8 december. Het bestuur en de commissarissen waren al bezig met een verbeterplan wat betreft het besturen van de woonstichting. Dat gebeurde omdat de Autoriteit Woningcorporaties zich al eerder had gemeld. Door het vertrek van de commissarissen ligt de voortgang van dat plan nu stil. Door het gemis van een RvC ontbreekt het nu aan voldoende intern toezicht en ontbreekt een goede governance. Dit wordt door de Autoriteit als een risico gezien, een mening die door het bestuur van Vooruitgang wordt gedeeld. Er is nu uitstel voor het verbeterplan tot 1 april 2018 en er volgt overleg.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in