Lisse – Zeven Lissenaren kregen vrijdagochtend een telefoontje van burgemeester Lies Spruit. Ter gelegenheid van de verjaardag van de koning kregen zij een Koninklijke onderscheiding.

Vanwege de coronamaatregelen is de traditionele bijeenkomst niet mogelijk. De lintjes zijn voor Anneke van Dijk-van der Spaa, Nico Groen, Johannes Hazelaar, Niek Schriek, Peter Slobbe, Wouter Smit en Els Trompert-van der Elst. Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau.

Landelijk wordt gekeken naar een moment waarop alle gedecoreerden in het zonnetje kunnen worden gezet.

Hieronder de complete beschrijving van de gedecoreerden.

Mevrouw A.A. (Anneke) van Dijk-van der Spaa (73)

Mevrouw van Dijk heeft de muzikale vorming in Lisse op vele manieren bevorderd. Halverwege de jaren 80 startte zij op basisschool De Poelewaai het school-jeugdorkest ‘Poel-lawaai’. Vanuit het enthousiasme van dit jeugdorkest richtte mevrouw Van Dijk-van der Spaa het leerlingenorkest Symfonieorkest Bloembollenstreek op. In 2006 werd zij voorzitter van de commissie Cultureel van Stichting Kasteel Keukenhof. Deze commissie organiseert 8 maal per jaar een klassiek concert. Daarnaast is ze betrokken als bestuurslid bij het Heemsteeds Philharmonisch Orkest.

De heer N.C.A. (Nico) Groen (75)

De heer Groen maakt zich sinds 1973 verdienstelijk bij de Gereformeerde Kerk in Lisse. Ook was hij mede organisator van de boekenmarkt en is hij penningmeester van de Diaconie. Bij de natuurvereniging Groei & Bloei heeft de heer Groen zich verdienstelijk gemaakt als bestuurslid, penningmeester. Bij de Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse maakt de heer Groen zich vanaf 2012 verdienstelijk. In de Bollenstreek heeft hij zijn bijdrage geleverd aan het in 2014 verschenen wandel-en fietsroute boek langs monumentale en bijzondere bomen in Lisse.

De heer J. (Johannes) Hazelaar (69)

De heer Hazelaar heeft zich vanaf 1975 ingezet voor het kerkelijk werk van de Christelijk Gereformeerde kerk. Hij heeft een verbindende rol gespeeld in het samengaan met de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Lisse. Op dit moment is hij namens Samenwerkingsgemeente Lisse Lid van de Raad van kerken in Lisse. Daarnaast zet hij zich ook in bij diverse verenigingen.

De heer N.P. (Niek) Schriek (69)

De heer Schriek heeft zich lange tijd ingezet voor de Van Lynden Society als secretaris en penningmeester. Daarnaast is tevens door zijn interventie het Lisse Art Museum tot stand gekomen. Voor atletiekvereniging de Spartaan is de heer Schriek een vrijwilliger om op te bouwen. De heer Schriek wordt geroemd om zijn verbindende vermogen.

De heer P.C.M. (Peter) Slobbe (70)

Voor de Lissesche IJsclub is de heer Slobbe onmisbaar. Vanuit zijn bestuurslidmaatschap draagt hij zijn steentje bij aan activiteiten waar de ijsclub aan deelneemt. En zorgt hij voor het onderhoud van de baan en het grasveld. Daarnaast verricht de heer Slobbe ook hand- en spandiensten bij FC Lisse en tennisvereniging TCL.

De heer W.P. (Wouter) Smit (69)

De heer Smit staat als vrijwilliger zowel in culturele als in kerkelijke zin klaar voor de gemeenschap. Hij maakt nu wekelijks een programma via Bollenstreek Omroep en heeft lange tijd via Radio Boterbloem gezorgd dat inwoners van diverse tehuizen in de regio van muziek konden genieten. Ook is hij op vele manieren betrokken bij de Hervormde Gemeente Lisse.

Mevrouw A.M.C. (Ans) Trompert-van der Elst (76)

Mevrouw Trompert is al lange tijd in verschillende hoedanigheden betrokken bij ouderenkoor Zanglust. Ook is ze zeer betrokken bij de wekelijkse kerkdiensten in de kapel van het zorgcentrum Berkhout. Maar ook haar vrijwillige inzet bij diverse andere instellingen maken haar een vrijwilliger in hart en nieren, waarop nooit tevergeefs een beroep kan worden gedaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in