Noordwijkerhout – NZLokaal-raadslid Wally Rodenburg wil van B&W opheldering over de aanpak van de Japanse duizendknoop op Landgoed In den Houte (voormalig Bavo-terrein).

Deze woekerplant groeit hier in grote aantallen en veroorzaakt schade aan verhardingen, rioleringen en funderingen. Alleen het permanent verwijderen van alle wortels roeit de plant uit. Maaien en hakselen zorgt alleen maar voor verdere verspreiding van de plant. En juist dat lijkt nu te zijn gebeurd op het bouwterrein, waarbij de plantenresten worden afgedekt met zand.

Rodenburg wil weten of het college hierover tevoren afspraken heeft gemaakt met de grondeigenaar en of toezicht wordt gehouden op het correct verwijderen en afvoeren. Ook vraagt hij om een garantie dat de grond duizendknoopvrij is voordat die wordt overgedragen aan de gemeente en of het college de schade achteraf kan verhalen als blijkt dat de plant niet juist is verwijderd. Ook op andere plekken in de gemeente duikt de Japanse duizendknoop op. Rodenburg wil weten hoe de gemeente hiermee omgaat.

Foto Wageningen University Research


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in