Noordwijk – Bewoners aan de Binnenweg en het Jan Kroonsplein maken zich grote zorgen over de nieuwbouwplannen voor het plein. Met name het bouwvolume baart grote zorgen. Meerdere bewoners uitten hun zorgen dinsdag tijdens een ronde-tafelbijeenkomst van de gemeente op het terrein van Willem van den Bergh. Een van de bewoners wees op een lijst van aandachtspunten die op verschillende momenten wijzigt. Juist de punten die gaan over overleg met inwoners en aandacht voor bouwvolume waren van het lijstje verdwenen. Ook zijn er zorgen over parkeren. Waar bewoners over verbaasd zijn, is dat in verschillende publicaties wordt gemeld dat bewoners het eens zijn met de plannen. Dat is echter niet het geval. Een van de bewoners die al van geboorte in de Binnenweg woont krijgt straks aan de overkant van de smalle straat een hoge muur. Er worden voor het Jan Kroonsplein plannen gemaakt omdat de Vomar gaat verhuizen. Er zijn plannen voor onder meer een hotel.

1 REACTIE

 1. Vorige week konden we in de krant lezen dat het structuurontwerp Jan Kroonsplein in de vorige gemeenteraad besproken zou zijn, één op één stond een brief van het vorige college aan de nieuwe gemeenteraad te lezen in de krant.

  Wat is er voorafgegaan aan dit ingezonden structuurontwerp Jan Kroonsplein?

  De Droomsessie
  Het huidige structuurontwerp is volgens de heer Bakker gebaseerd op een Droomsessie. Deze Droomsessie is gemaakt door een voormalig gemeenteraadslid, woonachtig aan het Jan Kroonsplein, haar partner, de directeur van het museum en een vriendin van het gemeenteraadslid (beiden geen bewoner). Van alle omwonenden is er niemand betrokken geweest bij de Droomsessie.
  In de Droomsessie lees je dat deze uitgaat van laagbouw. Vreemd is het dan ook dat we, nu het plan in zijn huidige vorm uitgaat van een groot bouwvolume en enorme bouwhoogten, niets meer horen van het voormalig gemeenteraadslid en de directeur van het museum.

  De raadsvergadering van 12 april jongstleden.
  Op deze raadsvergadering heeft de gemeenteraad een lijst met 12 adviezen aan wethouder Bakker meegegeven. De lijst is afgeconcludeerd door de Burgemeester en terug te luisteren in het archief. Bij de stukken van de daaropvolgende raadsvergadering zat vervolgens een besluitenlijst met maar 10 punten, teruggeluisterd door een ambtenaar, vastgesteld door het college en blijkbaar goedgekeurd door de raad. Er zijn echter onderweg twee voor bewoners uiterst belangrijke suggesties gesneuveld:
  – Overleg met bewoners, dit punt is door alle partijen genoemd.
  – Minder volume, met name genoemd door de VVD, maar ook (op een andere manier) door het CDA.

  Op 16 december heeft het college de gemeenteraad geinformeerd met informatie rondom de verwerkte suggesties. Dan zijn er plotseling 11 punten, het laden en lossen van de nieuwe Vomar is weer toegevoegd.

  Hier het lijstje met suggestie van de raad waar het college zogenaamd aandacht heeft besteed;
  A Overleg met de bewoners van de Binnenweg.
  Hier wordt de suggestie gewekt dat de bewoners (op één na) positief hebben gereageerd op een presentatie van gemaakte aanpassingen van het plan. Dit is een verkeerde voorstelling van zaken en hier wordt de gemeenteraad verkeerd geinformeerd. Het overleg was met een klein groepje (11 juli is vakantieperiode), van dit kleine groepje was niet iedereen positief, zie ook ingezonden brieven.
  Wat zijn de echte verhoudingen en er is niets met de vragen van deze bewoners gedaan.
  B Plint; Hier is niets mee gedaan.
  C Begeleiding Stadkwadraat. Wat gaat Stadkwadraat precies doen en wanneer zijn de uitkomsten van de second opinion beschikbaar?
  D Gemeenteraad betrekken in vervolgtraject. Hier is niets mee gedaan.
  E Entree voetgangers is aangepast.
  F Parkeren voor bewoners; Een zeer belangrijk punt waar niets mee is gedaan.
  50 geselecteerde bewoners gaan 7 keer zoveel betalen, alle andere bewoners gaan 36 keer zoveel betalen. €900!! betalen de bewoners van de Nic Barnhoornweg in de huidige parkeergarage voor een niet gegarandeerde plek onder hun eigen nieuwbouwhuis. De parkeergarage wordt geprivatiseerd, 50 plekken zijn lang niet toereikend en de bewoners moeten dik betalen. Hier zou uitdrukkelijk aandacht aan besteed worden.
  De parkeerbalans van de heer Bouman is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen, maar niemand begrijpt er iets van. De enige regel lijkt te zijn dat het huidige aantal plekken na de bouw terug moeten komen. Op de balans is bijvoorbeeld totaal geen rekening gehouden met de explosieve toename van gereserveerde oplaadplekken voor elektrische auto’s.
  G Ateliers/woonruimte, Hier is niets mee gedaan.
  H 30% sociale huur, Hier is niets mee gedaan.
  I Fietsparkeren, Hier is niets mee gedaan.
  J Duurzaamheid, Hier is niets mee gedaan.
  K Vanwege de genoemde oplossingen voor het laden en lossen van de Vomar en het ondergronds parkeren kunnen de doorgaande Binnenweg en de Nic Barnhoornweg op het plein afgesloten worden. Als de ingang van de parkeergarage naar de museumkant verhuist zorgt dit voor een win/win/win/win/win-situatie:
  – het plein wordt groter en krijgt nog meer een pleinfunctie
  – meer parkeerruimte in de garage mogelijk
  – mogelijkheden om het hotel te verbreden en te verlagen.
  – minder chaos op de Parallelboulevard waar in het huidige plan de bushalte is ingeklemd tussen de drukke garage in- en uitgang en de Binnenweg. Wellicht kunt u hier bij de bespreking van de Parallelboulevard vanavond nog aandacht aan besteden.
  – minder overlast voor bewoners en horeca.
  De heer Bakker en de heer Bouwman wilden hier om onduidelijke reden niets mee doen.

  Uit deze opsomming blijkt dat het vorige college de bewoners, maar ook de gemeenteraad niet heel serieus heeft genomen.

  Omwonenden van de Maarten Kruytstraat en bewoners van de Hoofdstraat, het Jan
  Kroonsplein, de Parallelboulevard en de Binnenweg willen graag serieus genomen worden
  en betrokken worden bij het maken van plannen voor hun leefomgeving. Het kan niet zo zijn
  dat bewoners die al vele jaren in de huidige omgeving wonen plotseling en ongevraagd
  worden geconfronteerd met bijv. een ingang van een parkeergarage voor hun deur, nieuwbouw
  met een bouwhoogte van 17 meter voor hun deur en een veelvoud aan parkeerkosten.
  Dit is onbehoorlijk bestuur op grond van meerdere beginselen; zorgvuldigheidsbeginsel,
  evenredigheidsbeginsel, vertrouwensbeginsel en de rechtzekerheid.

  Ben benieuwd hoe het nieuwe college wel de samenwerking gaat zoeken met de bewoners.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in