Hillegom – Om de gemeente Hillegom in 2050 aardgasvrij te maken, is aardwarmte de enige grootschalige optie. Dat blijkt uit een presentatie van warmteregisseur Dirk Hogewoning tijdens de beeldvormende raadscommissie van donderdag. De prijs van aardwarmte zal dan niet meer gekoppeld zijn aan de hoge gasprijs. Gebruikers van aardwarmte moeten echter verwachten dat de prijs vergelijkbaar zal blijven met de huidige gasprijs.

Volgens de warmteregisseur is een ander reëel alternatief voor energiezuinige verwarming van huizen, instellingen en bedrijven in Hillegom niet geïdentificeerd. Zo zijn restwarmte uit Rotterdam, warmtepompen en aquathermie afgevallen als andere opties.

Het samenwerkingsverband Aardwarmte Rijnland wil een warmwaterbron op een terrein in de buurt van de TuineXtra in Noordwijk. Transport van warmte naar Hillegom doet de temperatuur dalen van 85 graden in Noordwijk naar 81 à 82 graden in Hillegom. Warm genoeg voor de centrale verwarming van de Hillegomse huizen, voorspelt Dirk Hogewoning.

5 REACTIES

  1. We willen weer iets waarover we nog niet genoeg weten, zeker voor de langere termijn. Wie gaat dat weer betalen en moeten we straks weer claims gaan leggen op evt. geleden schade door de risico’s die dit met zich meebrengt door nog meer grondverzakkingen cq aardbevingen? Er zijn nog wel wat hobbels te nemen.
    Warmte komt diep uit de ondergrond: In Nederland moeten we dieper de grond in dan op sommige andere plekken op aarde om de juiste aardlaag te bereiken. Kostbare investering: aardwarmte is een dure investering, relatief ‘jonge’ technologie. beschermde natuurgebieden en wingebieden voor drinkwater zijn uitgesloten voor aardwarmtewinning. In aardbevingsgevoelige gebieden is aardwarmtewinning niet toegestaan of zijn extra veiligheidsmaatregelen verplicht. In Nederland moeten we dieper de grond in dan op sommige andere plekken op aarde om de juiste aardlaag te bereiken. aardwarmte is een collectieve warmtevoorziening. Een individuele warmtevrager kan niet kiezen voor aardwarmte om aardwarmte kosteneffectief te winnen, moeten er duizenden woningen (en/of meerdere bedrijven) worden aangesloten in de buurt van de winningslocatie. Samenwerking tussen diverse partijen is noodzakelijk en vraagt tijd en aandacht.de aanleg van een aardwarmte-installatie kan overlast veroorzaken voor omwonenden. Warmte-infrastructuur noodzakelijk: voor het gebruik van aardwarmte moet er in de buurt een warmtenet zijn.
    Kleine kans op trillingen: Bij het onderzoek en het boren van de putten bestaat een heel klein risico op aardtrillingen in de omgeving.
    Beperkte ervaring: nog geen aardwarmte-installatie heeft de geschatte levensduur van 30 jaar bereikt. Er is nog geen ervaring met de gehele levenscyclus van een aardwarmte-installatie.
    Voor marktpartijen is dit ook weer een melkkoetje net zoals bij een snel groeiende zonnepanelen tak is gebleken, en nu? We lopen te hard van stapel zonder echt te weten wat de consequenties zijn. We hebben al zoveel van ons aller moedertje aarde afgenomen wat door de overbevolking nog erger zal worden want daar zitten de grootste problemen om het allemaal levensvatbaar te behouden. Het kleinste landje van de wereld denkt groots, loffelijk streven hoor, maar de grotere naties, die gaan gewoon door waar ze mee bezig zijn of kunnen het niet bekostigen. Wij allemaal wel toch?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in