Privacy
Dit is de privacyverklaring van media-instelling Bollenstreek Omroep (BO), bollenstreekomroep.nl. Deze privacyverklaring beschrijft de gegevensverwerking door BO en de verwerkingen via onze website.
BO respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. U dient zich ervan bewust te zijn dat BO geen verantwoordelijkheid kan dragen voor het privacy beleid van andere sites, welk via een link op onze website bereikbaar zijn. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze website
U bent in de gelegenheid om reacties te plaatsen. Hiervoor gebruikt u alleen een zelf te kiezen displaynaam en actief e-mailadres. Deze laatste wordt niet inzichtelijk voor derden. De verstrekte gegevens, inclusief de gegevens van het betreffende IP-adres worden opgeslagen om reacties te beoordelen, verwijderen als ze niet voldoen aan onze huisregels en latere ongepaste reacties uit te sluiten. Zie nadere informatie op onze website voor het reglement waaraan reacties dienen te voldoen.
Het gebruiken van webformulieren is mogelijk en leidt alleen tot opname in een mail die gestuurd wordt naar een functioneel e-mailadres. Toegang tot dit e-mailadres is alleen verstrekt aan medewerkers en vrijwilligers die dit nodig hebben voor de uitvoering van hun specifieke taak waar uw bericht betrekking op heeft. U kunt het ontvangen van nieuwsberichten als relatie van BO te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode of door dit aan te geven op onze website of contact te zoeken met onze redactie.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door BO voor het specifieke doel. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en onze organisatie. Denk hierbij aan de verwerking van de financiële administratie door een externe accountantskantoor.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u dit doen met de webformulieren op onze website of contact op te nemen met onze redactie.

Bewaartermijn
BO bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies
BO gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en gerichte advertenties kunnen tonen.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door verandering van beleid en wet- en regelgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.