Bo is ANBI geregistreerd. In het kader van deze registratie publiceren we hier de volgende gegevens.
Naam stichting Stichting Omroeporganisatie Bollenstreek Omroep

RSIN nummer 8018.96.526 Bezoekadres Langelaan 3a, 2211 XT in Noordwijkerhout Postadres Postbus 225, 2200 AE NOORDWIJK

Doelomschrijving

a. ter uitvoering van de taak van de publieke media-instelling, bedoeld in artikel 2.1 van de Mediawet 2008, op lokaal niveau een programma voor de algemene media-instelling te verzorgen, het verzorgen en het doen verspreiden van diverse media, waaronder in ieder geval radio- en televisieprogramma’s, die in het bijzonder betrekking hebben op de gemeenten Hillegom. Lisse, Noordwijk en Teylingen;
b. door middel van diverse media, waaronder in ieder geval radio- en televisieprogramma’s, voorzien in de behoefte aan informatie, voorlichting en ontspanning op maatschappelijk, cultureel en sociaal gebied, zodanig dat de stichting geacht kan worden een instelling van algemeen nut te zijn;
c. in haar programmabeleid een zo groot mogelijke evenwichtigheid, veelzijdigheid en onpartijdigheid na te streven;
d. indien wenselijk, het onder behoud van eigen gezicht en verantwoording samenwerken met andere omroeporganisaties;
e. het inrichten, in stand houden, beheren en het regelen van het gebruik van organen, diensten en hulpmiddelen, die nodig zijn voor een goede verzorging van de programma’s en uitzendingen;
f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan

Missie en Doelstellingen

Missie De missie van Bo is de lokale omroep een plaats in de samenleving van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen te geven die – meer dan alleen – recht doet aan de omschrijving: lokale publieke omroep. Alhoewel de wet het niet voorschrijft wil Bo het belangrijkste medium van haar uitzendgebied zijn, met een product dat professionele kwaliteit en continuïteit heeft.

Doelen per medium

De Multimediawet eist dat de programmering van het media-aanbod (website – radio – TVkrant – televisie) voor 50% moet worden ingevuld met lokaal nieuws, informatie, cultuur, religie en educatie.
Radio Het doel van radio bij Bo is zoveel mogelijk luisteraars trekken. Dat doet Bo met: – eigen programma’s (waarbij vormen van samenwerking mogelijk zijn) – zoveel mogelijk horizontale programmering (programmatische duidelijkheid)
TVkrant De TVkrant kent als basis vier rubrieken: nieuws, agenda, sport en Bo Extra. Berichten op de TVkrant worden dagelijks ververst.
Website
Het streven is om veel bezoekers te trekken op www.bollenstreekomroep.nl. Daarbij is het volgende van belang: – volgen van ontwikkelingen – het scheiden van technische en redactionele taken – het uitbreiden van de internetactiviteit
Televisie Onder televisie verstaan we bewegende beelden. Dit is het verschil met de TVkrant. Het streven is om televisie een vaste plaats te geven in het aanbod van Bo. Dat betekent op vaste dagen en tijden televisie programma’s aanbieden waarbij het de voorkeur heeft om eigen programma’s te maken, echter er wordt ook gebruik gemaakt van externe producties.

Bestuurders en functies en beloning

Wnd. voorzitter P. Vente
Penningmeester E. Compier
Secretaris S. Jansen,
bestuurslid PR & C B. Weijers.
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen loonbetaling.
De leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) zijn voorzitter A. Scheltes en leden M. Giesbers, M. Hogervorst-Bierhoff, H. Heuzen, M. Duineveld en F. Out, te bereiken via [email protected]
Hoofdredacteur Ard Zandbergen, te bereiken via [email protected].

Downloads

ANBI 2023 exploitatie
ANBI 2023 balans
ANBI 2023 Bestuursverslag