Teylingen – Zoals verwacht heeft de gemeenteraad van Teylingen donderdagavond in meerderheid besloten om de locatie Langeveld aan de Hoofdstraat in Sassenheim alleen te bestemmen voor woningbouw. Dat betekent dat op deze locatie – naast woningen – geen tennisbanen zullen worden gerealiseerd om het nabijgelegen tennispark van STV af te ronden.

Het college van burgemeester en wethouders had voorgesteld om op de locatie Langeveld 125 woningen te bouwen, en daarnaast twee tennisbanen aan te leggen voor STV. De Sassenheimse tennisvereniging is indertijd verhuisd naar sportpark Roodemolen om woningbouw op de oude tennisbanen midden in het dorp mogelijk te maken. Van de elf door de gemeente Teylingen toegezegde tennisbanen werden er negen ook daadwerkelijk gerealiseerd. Het was de bedoeling dat de twee overige banen in de naastgelegen Roodemolenpolder zouden worden aangelegd, maar onderhandelingen met de grondeigenaar hierover liepen stuk. Ook alternatieven, zoals banen in het naastgelegen Ter Wegenpark, bleken niet haalbaar. Om tegemoet te komen aan de wens van STV om toch de twee overige banen aan te leggen naast het huidige tennispark, kwam B&W na onderzoek tot de conclusie dat deze het beste konden worden gerealiseerd op de locatie Langeveld. Probleem was echter dat deze locatie, die eigendom is van de gemeente, eerder was aangewezen als woningbouwlocatie. Vanwege de grote behoefte aan betaalbare woningen was een meerderheid van de gemeenteraad dan ook van mening dat Langeveld alleen voor woningbouw gebruikt moet worden en niet voor de aanleg van twee tennisbanen, zo werd onlangs al duidelijk tijdens een vergadering van de raadscommissie Ruimte. Het niet aanleggen van de twee tennisbanen zou betekenen dat er geen 125 maar 150 woningen kunnen worden gebouwd op Langeveld. Ondanks dat iedereen begrip had voor de wens van STV voor tennisbanen, waren PvdA, CDA, GroenLinks, Trilokaal en VVD, samen een meerderheid in de raad vormend, met een amendement op het voorstel van B&W gekomen om op de locatie Langeveld alleen woningen te bouwen. Dit amendement werd dan ook met 15 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. D66, Progressief Teylingen, Forum voor Democratie en Partij voor Teylingen vonden de eerder aan STV gedane toezegging voor de tennisbanen echter belangrijker, en steunden het voorstel van B&W.

Wel steunde een meerderheid van de raadsleden een motie van CDA, PvdA, Trilokaal en VVD waarin B&W wordt opgeroepen nogmaals in gesprek te gaan met de stichting die sportpark Roodemolen exploiteert, met tennisvereniging STV en met de voetbalverenigingen Ter Leede en Teylingen om te bekijken of het toch niet mogelijk is of de tennisvereniging extra ruimte kan krijgen op het sportpark. Wethouder Reny Wietsma liet daarop weten dat zij als het aan haar ligt volgende week al met deze partijen om de tafel hoopt te zitten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in