Foto: Cock Jue

Teylingen – Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Teylingen werd donderdag  opnieuw gediscussieerd over de invoering van de CO2-prestatieladder, waarover enkele weken geleden al uitgebreid was gesproken. Uiteindelijk stemden 12 raadsleden vóór en 12 tegen het voorstel, waardoor het bij de volgende vergadering opnieuw in stemming zal worden gebracht.

Deze discussie werd aangezwengeld door een amendement van FVD, waarin werd voorgesteld naast de CO2-prestatieladder, die 15.000 euro zou kosten, ook een donatie van 15.000 euro aan de voedselbank te doen. Van de 24 aanwezige raadsleden (mevrouw Groenendal van PvdA was afwezig) kon de helft zich vinden in het raadsvoorstel zonder het amendement van FVD. De andere helft vond het echter vreemd dat er opnieuw uitgebreid over het voorstel werd gesproken, gezien het al in de commissie was behandeld. Hoewel alle partijen de voedselbank steunden, werd besloten om hier op een later moment in een andere context over te spreken.

De CO2-prestatieladder, voortgekomen uit een burgerinitiatief, biedt een objectieve manier om te meten hoe effectief milieubesparende maatregelen binnen de gemeente Teylingen worden toegepast. HLT gemeente Lisse moet nog beslissen of het deelneemt aan de prestatieladder, het college van Hillegom vindt deelname zonde van het geld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in