Voorhout – Een van de agendapunten dinsdagavond bij de commissie ruimte was de evaluatie van het project Grondgebruik in de gemeente Teylingen. Dit project heeft tussen 2019 en 2022 plaatsgevonden en had als doel het inventariseren van het grondgebruik binnen de gemeente. Daar waar nodig ging men afspraken maken met de inwoners over het verder legaliseren of de grond terug geven aan de gemeente. Dit op basis van heldere communicatie en met oog en oor voor de inwoners. Het college had eerder melding gemaakt van een succesvol en goed verlopen project, maar er waren bij diverse fracties klachten binnen gekomen over de manier waarop het college de zaken had uitgevoerd.

Zo gaf inspreker de heer Vink woonachtig aan de Kalmoeshof in Voorhout aan dat hij en zijn buren al ruim 35 jaar dachten dat zij meer grond in bezit hadden in hun achtertuin dan in 2019 bleek. De verdere afhandeling van deze casus heeft hem en zijn buren vele hoofdbrekens bezorgd. Ze zijn voor de lieve vrede uiteindelijk maar akkoord gegaan met de oplossing die de gemeente hen aanbood. Dit aanbod betekende het alsnog kopen van de grond tegen 3.400 euro.

De discussie die daarna ontstond binnen de commissie varieerde van grote verontwaardiging richting de verantwoordelijk wethouder Hooij tot ook wel opmerkingen in de trant van: als je als gemeente zo iets opstart weet je dat je het niet iedereen naar de zin kan maken. Wethouder Hooij gaf in aan haar reactie aan dat er ruim 533 dossiers waren afgehandeld voor het overgrote deel naar tevredenheid van de betrokkenen. Ze betreurde het wel dat er een aantal teleurgestelde inwoners was, maar dat vanwege de complexiteit van sommige dossiers dit bijna niet te voorkomen is. Diverse partijen gaan zich nu nog beraden of zij met een motie gaan komen om dit project grondgebruik alsnog te laten overzoeken om de in hun ogen misstanden in kaart te brengen en oplossingen aan te bieden aan gedupeerde inwoners van de gemeente Teylingen.

1 REACTIE

  1. Wat de gemeente altijd kan doen is deze mensen ‘ambtshalve’ voor enkele jaren geen belastingen laten betalen. Er is een geval bekend van een huis elders die per ongeluk 30 jaar lang 2x rioolheffingen had betaald. Na ontdekking werd dit huis enkele jaren daarop niet aangeslagen voor rioolbelastingen. Zoiets kan een gemeente altijd doen om de zo’n scheve dwaling recht te breien.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in