Foto: Rijnland

Bollenstreek – In de Duin- en Bollenstreek is onder de noemer Regiocertificering een stappenplan ontwikkeld om vanaf dit jaar met verschillende partijen gezamenlijk te werken aan de doelen van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied. Die doelen zijn verbeteringen op het gebied van water, bodem, biodiversiteit en klimaat. De eerste fase is gestart met een pilotprogramma in samenwerking met een tiental bollentelers.

Volgens de ontwikkelaars van het plan is de grootste prioriteit voor de regio Duin- en Bollenstreek om te voldoen aan de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is een Europese richtlijn over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Om die doelen te behalen wordt de hoeveelheid verontreinigende stoffen vanuit de teler naar het oppervlaktewater en grondwater in kaart gebracht en vergeleken met de bijbehorende streefwaarden. Telers krijgen vervolgens individuele adviezen en kunnen doelgerichte maatregelen treffen om eventuele overschrijdingen terug te dringen.

Het is de bedoeling dat Regiocertificering uitbreidt en zo meerdere opgaven van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied kan omvatten en aanpakken.

4 REACTIES

  1. Klinkt allemaal een beetje vrijblijvend.
    Maar misschien ben ik gewoon te pessimistisch.
    Hopelijk gaat het allemaal goed en staan de telers straks te springen om vrijwillig mee te doen! (En zo niet vrijwillig dan gedwongen uiteraard)

  2. Die telers zien de bui al hangen natuurlijk! Decennia de bollenstreek vergiftigd! Nu gaan ze voor de buhne met een stappenplan aan de gang. Farizeers!

      • Verkeerde interpretatie Wiking! Als geboren en getogen ingezetene van de gemeente bevalt het wonen hier uitstekend. Onze streek heeft meer te bieden dan alleen de bollenvelden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in