Voorhout – De bouw van de eerste woningen in de nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst in Voorhout is vertraagd tot het tweede kwartaal van 2025, zo meldt wethouder Volten in een memo aan de raad. Aanvankelijk zou de bouw in het vierde kwartaal van 2024 starten, maar dit is om meerdere redenen uitgesteld. Wel komt er een voetpad langs de Noordelijke Randweg en Bollendreef.

De rugstreeppad is door slechte weersomstandigheden niet op tijd verplaatst, waardoor het bouwrijp maken van het gebied vertraging heeft opgelopen. Bovendien is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk geworden door beroepen bij de Raad van State en moeten bepaalde vergunningaanvragen op zich wachten. De zorgvuldige voorbereiding voor het bouwrijp maken en het aansluiten van Nieuw Boekhorst op de Noordelijke Randweg en Bollendreef vraagt meer tijd dan verwacht.

Op verzoek van verschillende raadsleden heeft het college van Teylingen een wandelpad langs de Noordelijke Randweg meegenomen in de ontwikkeling van Nieuw Boekhorst. Het pad verbindt het voetpad langs de Bollendreef (vanaf het viaduct) en de Spoorlaan met het voetpad in het fietstunneltje onder de N444.

Voor het voetpad wordt subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland.  Als de subsidie niet genoeg is, kunnen de kosten worden gedekt uit de gemeentelijke grondexploitatie. De aanleg van het voetpad wordt gecombineerd met de uitvoering van geluidsmaatregelen op de N444 en de Noordelijke Randweg. De uitvoering vindt naar verwachting aankomend najaar en winter plaats.

De rode lijn geeft het voetpad aan. Bron: Gemeente Teylingen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in