Foto: Joep Derksen

Teylingen – Joep Derksen, fractievoorzitter van de Partij voor Teylingen, is een van de raadsleden, die dinsdag uit het hele land naar Den Haag zijn gekomen om de petitie ‘Zonder geld geen gemeenten’ aan te bieden. De raadsleden hebben de petitie aangeboden aan de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer.

Meer dan 1100 raadsleden uit 300 gemeenten zijn tegen de bezuiniging van 2,3 miljard euro door de Rijksoverheid op het gemeentefonds. De gemeenten geven aan de basistaken niet meer adequaat uit te kunnen voeren. Het gaat om grote thema’s zoals bestaanszekerheid voor iedereen, verduurzaming van de woningvoorraad, Jeugdzorg, WMO, brede welvaart in de wijk, criminaliteitsbestrijding en de energietransitie. Een motie van Raden in Verzet met deze waarschuwing is al door tientallen gemeenteraden aangenomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in