Hillegom – De gemeente Hillegom heeft meer dan 2 miljoen euro overgehouden in de programmarekening van 2023. Dit blijkt uit de jaarrekening waarin het college verantwoording aflegt over de uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten. Het totale financiële resultaat van 2023 is ruim 4,8 miljoen euro, waarvan 2,8 miljoen euro wordt doorgeschoven naar 2024 vanwege doorlopende projecten.

Hillegom heeft onverwacht meer inkomsten van het Rijk ontvangen en een positief resultaat uit grondexploitaties behaald. Daarnaast waren de uitgaven voor de ambtelijke werkorganisatie HLTsamen en de ISD lager dan geraamd. Het netto resultaat van ruim 2 miljoen euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve, wat belangrijk is met het oog op verwachte lagere bijdragen van het Rijk vanaf 2025.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in