Foto: PB

Hillegom – Het college van B&W in de gemeente Hillegom heeft een voorstel gedaan aan de gemeenteraad met betrekking tot het groen in het dorp. In het groenbeheerplan komt naar voren dat het college de hoge kwaliteit van het groen wil versterken. De raad behandelt dit voorstel op 9 november.

Het beheerplan is een uitwerking van het huidige groenbeleidsplan, waarin staat dat de gemeente groen wil toevoegen in de ‘grijze wijken’. Daarnaast wil Hillegom de groene gebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden, zodat er groene structuren ontstaan. Op deze manier wordt het leefgebied voor flora en fauna groter.

In de omgevingsvisie van Hillegom is duurzaamheid één van de speerpunten. Dit komt terug in het groenbeheer van de gemeente. Wethouder Maarten Dijkshoorn is onder anderen verantwoordelijk voor het beleid: ‘We hebben prachtige parken en andere groene verbindingen. Ik ben trots op de kwaliteit daarvan en dat willen we behouden. We zetten in op variatie wat ten goede komt aan de biodiversiteit. Beter voor mens en natuur.’

De bestaande groenstructuren zullen verder worden ontwikkeld. Voor bomen geldt dat niet alleen het aantal bomen leidend is, maar ook de kwaliteit: de juiste boom op de juiste plaats. Door deze keuze te maken, kunnen bomen gezond doorgroeien op een plek die voldoende ruimte biedt. Bij groene ontwikkelingen vraagt gemeente Hillegom omwonenden om mee te denken. Het onderhoud van het groen wordt verzorgd door Meerlanden in opdracht van de gemeente.

3 REACTIES

  1. Lijkt me handig dat de Meerlanden, i.o.v. de Gemeente, eerst de perken die nu bruin c.q. kaal zijn bij planten, dat is al een heel anders gezicht 🙂

  2. Mooi idee, plant maar veel bomen op de Zanderij om de bollenvelden heen of zelfs een bos creëeren. Ik denk wel mee maar of er naar geluisterd wordt is een Groot???

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in