Teylingen – De raad van gemeente Teylingen maakt zich al enige tijd zorgen over de stijgende kosten binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de al dan niet doelmatige inzet van de beschikbare middelen door de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). Dat was de reden dat er maandagavond bij de commissievergadering welzijn een opiniërende debat was georganiseerd door wethouder Wietsma, met de kanttekening van haar kant dat het de bedoeling was dat de commissie input mocht geven die dan door haar kan worden gebruikt om later met een uitgewerkt voorstel te komen.

De commissie wist eigenlijk niet zo goed hoe hier mee om te gaan, dit bleek onder andere uit de reacties van de VVD en het CDA die vonden dat de wethouder zelf met passende maatregelen moet komen om de problemen rond de WMO en de ISD op te lossen en dat de raad dan haar controlerende rol kan vervullen. Ook vond de PVDA dat er door de ISD efficiënter dient te worden gewerkt en dat de toegankelijkheid tot de WMO moet worden verbeterd zodat de hulp terecht komt bij de mensen die het nodig hebben.

De oproep van FvD tot burgerlijke ongehoorzaamheid om de inkomensafhankelijke bijdrage nu al door te voeren om zo de kosten te drukken kon op weinig bijval rekenen. Ook omdat de wetswijziging hiervoor pas in 2026 gaat worden ingevoerd. Het CDA vond ook dat er te weinig inzicht was gegeven in de alsmaar stijgende kosten, als dit al het geval is, want daar werden ook twijfels over uitgesproken, omdat er geen goede analyse bij het voorstel zat.

Er werden nog meer kritische kanttekeningen geplaatst en in haar reactie na afloop van het debat gaf de wethouder aan blij te zijn met de gevoerde discussie en dat er na het zomerreces een uitgewerkt voorstel richting de raad gaat komen met daarin verwerkt de door de commissie aangedragen suggesties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in