Hillegom – Een meerderheid van de gemeenteraad van Hillegom wil een andere financiering van de Greenport. Dat bleek bij de bespreking van de herijking van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). Nu is afgesproken om de opbrengst van grondverkoop, waar vervolgens villa’s op gebouwd worden, als financiering te gebruiken voor het in stand houden van de Bollenstreek. Dat moet anders omdat villa’s niet bijdragen aan openheid en er nu ook een andere woningbehoefte is. Nieuwe afspraken moeten wel duidelijk zijn want acht villa’s op bollengrond aan de Leidsevaart begrijpen de inwoners niet, aldus BBH. GroenLinks wil net als in Teylingen even geen toestemming voor nieuwe GOM-woningen. Dat gaat in tegen bestaand beleid daarom gaat wethouder Hoekstra de juridische gevolgen checken. Meerdere partijen willen weten of het aantal hectares minimale bollengrond, 2625 ha, nog wel klopt. Volgens raadslid Janssen van Bloeiend Hillegom is dat getal gebaseerd op 525 ha wisselteelt een keer in de vijf jaar en dat is nu al een keer in de zes jaar, dus er is sprake van een tekort. Inspreekster Anita Verschoor van de LTO pleitte voor de veehouderij, maar geen raadslid kwam daar op terug.

1 REACTIE

  1. Ook een andere werkwijze zou opgelegd moeten worden want een van de opdrachten aan Greenport was ook instandhouding én uitbreiding van toegankelijke natuur

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in