(archieffoto Eline van Egmond)

Noordwijk – Wat de term ‘integriteit’ binnen de politiek inhoudt, blijft maar een discussie in Noordwijk. Een bijdrage van de PvdA hierover in de laatste raadsvergadering op 4 juli levert boze brieven op van aannemer Paul Brandjes, oud-raadsleden Jan de Ridder en Gerard Duijndam en Hans Stol van de stichting Platform Initiatief Noordwijk. Raadslid Rommie van Dokkum, die het betoog hield in de raadsvergadering, geeft er zelf ook een vervolg aan. Ze heeft schriftelijke vragen gesteld aan B & W. Zij vindt bijvoorbeeld de oplossing van tandembesluiten, twee wethouders op een onderwerp, niet de juiste oplossing. Zij wil komen tot een norm voor integriteit en wil daarover het gesprek aan gaan met andere politieke fracties.

Protocollen voor integriteit hebben we op orde, maar ondertussen zien we dat verkiezingswinst min of meer te koop was, Huis ter Duin een band heeft met het college en openheid over partijfinanciering ontbreekt.” Deze opmerking maakte Van Dokkum destijds. Zij maakte de opmerking in een betoog over ondermijning waar ze ook verwees naar de jarenlange juridische procedures die oud-bestuurders (onder anderen Gerben van Duin en Hans Bakker) meemaken. Het college heeft een bijdrage in de juridische kosten voor deze oud-bestuurders hiervoor afgewezen. “Juridische intimidatie” noemde de advocaat van de oud-bestuurders dat en Van Dokkum is het daar mee eens, bleek tijdens deze raadsvergadering. Ook meldde ze dat raadsleden niet meer vrijuit kunnen spreken tijdens de raadsvergadering. Wat even later door NZLokaal als enige partij werd bevestigd.

Dat raadsleden niet vrijuit durven te praten, gaat er bij aannemer Paul Brandjes niet in. Hij wijst in zijn brief op een artikel in de gemeentewet waardoor raadsleden onschendbaar zouden zijn. Hij zegt dat het betoog van Van Dokkum is georkestreerd door ex-wethouder Hans Bakker. Van Dokkum zou met hem bevriend zijn. Brandjes stuurt zelfs een foto met zijn brief mee waar beiden op staan. Brandjes en Bakker staan tegenover elkaar in juridische procedures vanwege een rapport over ondermijning. Dat rapport werd opgesteld met medeweten van de ex-wethouder Bakker, Van Duin en Van Rijnberk. Het rapport gaat over de ongewenste invloed op beslissingen van de gemeenteraad vooral bij vastgoedkwesties. De oud-wethouders en ook oud-burgemeester Rijpstra zijn aangeklaagd door 16 mensen en organisaties die in het rapport worden genoemd. Die kwestie beschrijft Brandjes opnieuw in zijn brief.

Ook de oud-raadsleden De Ridder en Duijndam verwijzen naar deze juridische strijd en zeggen ook dat Van Dokkum een spreekbuis is van Bakker. Ze doet met haar verwijten richting college hetzelfde als de ex-bestuurders hebben gedaan; beschuldigen zonder bewijzen, aldus de twee ex-raadsleden. Stol van het platform PIN laat zich in bijna soortgelijke bewoordingen uit. Hij verwijst ook naar de juridische strijd die op drie niveaus wordt uitgevochten: strafrecht, bestuursrecht en civiel recht. Hij adviseert het PvdA-raadslid Van Dokkum eerst na te denken voor ze iets zegt.

Het onderwerp ‘integriteit’ is een verantwoordelijkheid van huidig burgemeester Wendy Verkleij. Er zijn inmiddels protocollen opgesteld om integer werken meer te garanderen. Die vindt Van Dokkum van de PvdA dus ontoereikend.

De gemeente is recent gedagvaard in de zaak over het ondermijningsrapport. Wanneer rechtszaken dienen, is onbekend. B & W moeten nog reageren op de vragen van Van Dokkum en de brieven die op haar reageren.

19 REACTIES

 1. Het draait bij deze mensen alleen maar om hun egootje en die is bij de een nog groter als bij de ander en zolang er niemand daar over heen stapt zal er van besturen in Noordwijk niet veel terecht komen en of het met de huidige burgemeester/gemeenteraad gaat lukken is al helemaal de vraag.

  • Inderdaad…. (Brandjes stuurt zelfs een foto met zijn brief mee waar beiden op staan) How low can you go…… Wat een nare man zeg

    • Was Andre Duivenvoorden niet degene die deze week Noordwijkse politici nog verweet “op de man/vrouw” te spelen? De pot verwijt de ketel. Deze is ook nog eens onder de gordel; fijn uw niveau!

 2. Al deze mensen vergeten dat ze gekozen zijn door de inwoners van de gemeente Noordwijk om hun beloften om zorg te dragen voor een mooi Noordwijk waar het prettig wonen is en de toerist graag komt. Dus niet alleen in woord maar in daden.

  Als je momenteel alleen al de staat ziet van het boulevardgebied schieten de tranen in je ogen. Vooral als je weet dat dit te danken is aan onkunde van de bestuurders.
  Stop nu eens met de ego politiek en ga aan de slag waarvoor je gekozen bent en betaald wordt.

  Zo niet, stap dan op en maak plaats voor mensen die wel de juiste intentie hebben.

 3. Ja…zou die Brandjes in dienst zijn van de Story of Privé? Foto’s van bekende Nederlanders worden rijkelijk betaald. Nee, denk het niet. Brandjes beperkt zich met foto’s tot de lokale gemeenschap.

 4. Laat die lui eerst hun eigen straatje maar eens schoonvegen want die hebben boter op hun hoofd hè mnr Salman . Der is wat loos in Noordwijk wat een vervelende kinderen .

 5. Hetgeen de heer Brandjes heeft gedaan kan onder smaad of laster vallen. En maakt zijn wijze van handelen mogelijk strafbaar.

  Een ieder is in dat verband gerechtigd om aangifte te doen van strafbare feiten indien men hier kennis van draagt.

  Laster:
  Laster is verwant aan het leerstuk van smaad. Waar het bij smaad gaat om het in het openbaar iemand beschuldigen van feiten die waar zijn (met doel om naam en eer aan te tasten), gaat het bij laster om het zwartmaken van iemands reputatie door hem te beschuldigen van zaken die niet waar zijn.
  Naast een misdrijf vormt laster een onrechtmatige daad en de benadeelde heeft actie tot schadevergoeding en/of rectificatie uit hoofde van onrechtmatige daad. Bij de beoordeling van de vraag of een artikel of uitlating onrechtmatig is, weegt de rechter steeds het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het belang om niet op een onrechtmatige manier door een publicatie te worden blootgesteld aan lichtvaardige en misleidende verdachtmakingen af tegen het recht op vrijheid van meningsuiting.

 6. Wat “grappig” is, is het feit dat de heer Brandjes graag roept dat de acties van die wethouders de belastingbetalende Noordwijkers geld kost.

  Als je niet verder kijkt (denkt) dan je neus lang is, zou dat een plausibel verhaal zijn wat Brandjes tracht voor te dragen. Maar niets is minder waar. Want de heer brandjes weet, met een elitaire titel als Dokter Anders (😉), dat er altijd een aannemelijke kans is of is geweest dat hetgeen hij graag via een gerechtelijke procedure onderzocht wil zien, de Gemeente Noordwijk uiteindelijk aansprakelijk zou kunnen zijn.

  Daar komt bij dat de heer Brandjes kennelijk heeft gewed op een verkeerd paard. Namelijk een paard wat bokt en springt omdat het niet aan de teugel van de heer Brandjes en de zijnen wenst te lopen.

  Nog los van de vraag of de heer brandjes geen misbruik maakt van recht in procedurele zin, is het ook wel een beetje vermakelijk zo niet lachwekkend. Want als ik een dergelijke man op respectabele leeftijd was, met miljoenen op de bank. Fijne integere vrinden heb waarmee ik heerlijk in het buitenland kan toeven, terwijl ik van gekkigheid niet weet wat ik met mijn miljoenen moet doen, dan zou ik mijn schouders ophalen. Want als ik weet dat ik niets onrechtmatigs of strafbaars heb gedaan, maken ze meneer Brandjes niets.

  Dus waarom zo fel weerstand bieden tegen onderzoeken naar ondermijning? Waarom zo veel druk uitoefenen dat er een waterscheidingsmotie wordt beklonken om niet meer onderzoek te doen naar ondermijning?

  En waarom burgers die in de raad zitten met een (vermoedelijk) modaal inkomen zo belasteren…omdat er wat kritische vragen worden gesteld? Er is toch niets aan de hand met uw wijze van handelen meneer Brandjes? Waarom dan zo fel?

  Niemand kan u wat maken. Niet in het leven, zakelijk niet en al helemaal niet qua geld. Dus waarom die kennelijke angst om de onderste steen boven te krijgen? U heeft toch niets verkeerds gedaan?

  Dus waarom niet uw geld steken in een onafhankelijk onderzoeksbureau dat uw wijze van handelen onderzoekt? Waarom niet een verzoek doen aan het OM om u en uw partners strafrechtelijk te laten onderzoeken of u strafbaar heeft gehandeld? Dan komt er een proces waarbij alle spreekwoordelijke registers geopend kunnen worden. En dan zal blijken dat u gelijk heeft toch?

  Dus waarom zo tegendraads?

  En ga het leven wat luchtiger zien. Gebruik niet steeds dat suffertje van een lokale krant als “de Noordwijker”. Zorg dat er een echte krant uw verhaal op schrijft. Door een journalist die er toe doet. Een gerenommeerd persoon. Dat zou u sieren.

  Maar ik vermoed dat u dat niet zult doen. Ik hoop dat u niet verzandt of wellicht u zich gaat verslikken in uw rancune. Want een wat corpulente man op uw leeftijd kan het zo aan zijn hart krijgen. En dat gun ik u niet. Daar is uw favoriete vakantiebestemming Curaçao en de boot van de heer de Boer te leuk voor😉

 7. De gemeente is recent gedagvaard door de oud wethouders. Maar als je als BO door de Raad voor de Journalistiek bent veroordeeld voor onjuiste berichtgeving kan je “door de oud wethouders” beter weglaten. Dan kan je het fake nieuws dat het Collectief
  dat doet in stand laten.

 8. Als erudiet man kunt u toch wel humor onderscheiden van een laag bij de gronds niveau, meneer Salman? Maar inderdaad, wat voor de één humor is, is voor de ander zouteloos, net zoals wat voor de één ondermijnend is, is dat voor de ander niet zo.

 9. De heer Brandjes stelt dat BO zou zijn veroordeeld door de raad van de Journalistiek inzake onjuiste berichtgeving.

  Omdat de heer Brandjes zo stellig is in zijn verwijt ri BO, heb ik de uitspraak van de RVJ erop nagelezen. Zo ook de artikelen die daaraan gerelateerd zijn.

  In zijn reactie onder dit artikel schrijft de heer Brandjes:

  “Maar als je als BO door de raad van Journalistiek bent veroordeeld voor onjuiste berichtgeving..”

  Hetgeen de heer Brandjes stelt is feitelijk onjuist voor zover ik kan nagaan. De RvdJ doet namelijk geen oordeel in de zin van een veroordeling. Een universitair opgeleide heer als Brandjes had dit toch moeten weten. Op dit punt slaa de heer brandjes de plank kennelijk finaal mis. Het gaat om een klacht. En de uitkomst kent maar 2 smaken. Gegrond of ongegrond. Een veroordeling zoals Brandjes stelt is enkel voorbehouden aan een rechter.

  Daar komt bij dat ik in alle stukken daaromtrent nergens lees dat er sprake is geweest van onjuiste berichtgeving. Uit de stukken openbaar voor handen van de RvdJ staat dat zij inhoudelijk daaromtrent geen uitspraak zullen doen. Wat maakt dat de heer Brandjes ook op dit punt feitelijk onjuiste informatie de wereld in blaast middels zijn commentaar onder dit artikel.

  Daar komt bij dat de klacht van Brandjes zag op het hoor en wederhoor en de tijd die daarvoor is gegeven vanuit oa BO. Het klopt dat tav dat punt Brandjes in het gelijk is gesteld, zover ik kan lezen uit de stukken en de beslissing van de RvdJ.

  Wat ik niet begrijp aan de wijze van acteren van de heer Brandjes dat hij kennelijk steevast zich gedraagt als Trump door te roepen dat er spraken is van “fake news”.

  Ik verneem graag van de heer brandjes waar hetgeen hij stelt dat BO zou zijn veroordeeld precies staat in het oordeel van de RvdJ. Want uiteraard kan ik erover heen hebben gelezen, vooralsnog staat dat niet in de stukken.

  En als dat klopt is de vraag Wie nu het “Fake News” daadwerkelijk verspreid? En met welk doel? Want het gaat in het bovenstaande artikel om oa de integriteit van de heer Brandjes zelf, door mogelijk laster en/of smaadschrift te plegen, waarbij hij tevens foto’s toevoegt om zijn beschuldigingen kracht bij te zetten, zonder feitelijk bewijs te leveren anders dan enkel de lasterlijke en/smadelijke suggestie te wekken over een zittend Raadslid van de PvdA en kennelijk raadsleden van NZlokaal
  die naar ik begrijp, zich geïntimideerd voelen door uitlatingen van oa de heer Brandjes in relatie tot lopende kwesties en derhalve door oa het handelen van Brandjes als zowel Bestuursvoorzitter van de PvdI, zittend in het nog thans huidige college, als de vastgoedmagnaat die mogelijk belangen heeft in bouwprojecten en vergunningen binnen dezelfde Gemeente Noordwijk en zij daardoor “niet zonder last” zitting hebben in de raad. En laat dat nou de kern zijn van de onderzoeksvraag of er spraken is van ondermijning.

  Los daarvan is het van belang om feiten van fictie te onderscheiden en de lezers van BO juist te informeren. Ik ben dan ook razend benieuwd alwaar hetgeen de heer Brandjes stelt inzake de RvdJ in haar oordeel staat vermeld?

  Want misschien lees ik er overheen….

  Ik ben dan ook razend benieuwd naar het antwoord van de heer Brandjes.
  Uiteraard met het grootst mogelijke respect voor deze zakenman op leeftijd!

 10. De heer brandjes heb beetje hautain gedrag. En idd laat gaan .. lekker druk maken bla bla who gives a flying f… over 100 jaar zijn we allemaal dood

 11. Tja Binthere (natuurlijk anoniem)beschouwt een dergelijke veroordeling als een ere titel. Dan weet je meteen met wat voor type mens je te maken hebt. Bij BO schamen zij zich ervoor bij Binthere niet. Dat type mens voorspelt niet veel goeds.

 12. Volgens uw vriend Victor Salman zal ik wel weer “op de man spelen”, maar wat een vreselijk zwak en nietszeggend antwoord van u, meneer Brandjes op de aantijgingen van Binthere.

  • Nee Andre Duivenvoorde, u kunt niet namens mij spreken. Hier speelt u niet op de man maar reageert op de inhoud.
   Ook ik had een beter en uitgebreider antwoord verwacht van Paul Brandjes. Maar misschien komt dat alsnog als de anonieme Binthere, duidelijk een insider uit de Noordwijkse politiek, zich gewoon bekend maakt. Strijden met open vizier graag!

 13. Geachte heer Brandjes,
  Mag ik u uitnodigen om de passages te duiden voorzien van paginanummer en tekst in/uit de uitspraak van de RvdJ, waar u middels uw beschuldigingen richting Omroep BO, in diezelfde uitspraak van de Raad vd Journalistiek naar verwijst? Dus waar uw uitlatingen in die uitspraak staan vermeld, dat Bo is veroordeeld inzake onjuiste berichtgeving en dat zij zich schamen wat zij, volgens uw eigen zegge, zouden hebben gedaan? Namelijk wederom volgens Uw bewoordingen, het verspreiden van “Fake News”?

  Want wellicht ligt het idd aan mijn tekortkomingen, die ik zeker zal hebben, maar ik lees het vooralsnog nergens in de openbare stukken van de Raad vd Journalistiek. Niet op internet en niet op hun website. Ook niet in het artikel van BO hieromtrent, die de uitspraak integraal op hun website, die u weet te vinden blijkens uw reacties op dit artikel, middels een nieuwsbericht hebben geopenbaard. Wat eveneens vrij raadpleegbaar is op datzelfde Wonderlijke Wereldwijde Web.

  En nogmaals, wellicht lees ik er overheen? En ligt het aan mijn, niet zoals u, qua opleiding ontwikkelde brein. Dat kan. Vandaar dat ik een man van uw status, van uw allooi, geslaagd in het leven en voorzien van een doctorale titel, waar ik u om respecteer, met uw aanzien, verzoek om een simpel persoon als mijzelf, bij de spreekwoordelijke hand te nemen en te vermelden waar hetgeen u zo fel bekritiseert en naar verwijst, exact staat in deze openbare stukken?

  Want anders zou u “Fake News” verspreiden. En dan krijg je een eeuwenoud spreekwoord: De pot verwijt de ketel…😉
  En vooralsnog weiger ik te geloven dat u dit zou doen. Want dan zou u net zo clownesk zijn als oud-president Trump. Gelukkig niet met dito haar….en wortelachtige huidskleur..
  Ik blijf dan ook razend benieuwd naar uw antwoord!
  Uiteraard wederom met de grootst mogelijk respect voor een notabel en eerzuchtig man als uzelf. Want wat zouden onbeduidende personen als ik er niet voor over hebben om in de schaduw te kunnen staan van een man van uw statuur….

  Dus kom op meneer Brandjes wees sportief en toon ons simpele Bollenstreekvolk de passages uit de conclusies van de klachtencommissie van de Raad voor de Journalistiek die uw uitlatingen en beschuldigingen onderbouwen….want zover ik kan lezen…en ook ik ben al op leeftijd en mis mijn leesbril soms…staat hetgeen u stelt er niet in…..dus verlicht ons oh heer met uw wijsheid….en “show is the money”!
  😉

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in