Noordwijk – Het is deze week een jaar geleden dat de verbouwing en uitbreiding van Hotel van Oranje werden stil gelegd. De bouw van appartemententorens ernaast werd al eerder gestaakt. De bouwplaats aan de Koningin Wilhelmina Boulevard heeft nu een uitstraling waar helemaal niemand blij mee is. Het project kent op dit moment alleen maar verliezers. En de oplossing? Wie het weet, mag het zeggen.

In oktober 2019 werd de bouwvergunning definitief voor twee verdiepingen bovenop Hotel van Oranje en de bouw van drie appartementencomplexen met in totaal 76 appartementen. Hotel en appartementen hadden volgens de eerste plannen al klaar moeten zijn. De definitieve vergunning was het einde van een lange discussie binnen Noordwijk. De gemeenteraad was uiteindelijk akkoord gegaan en bezwaren werden door de rechter niet gehonoreerd. Burgemeester Wendy Verkleij vormde het stralende middelpunt van de start van de verkoop. De eigen site van de Residence van Oranje meldde in 2021:

‘Tijdens een speciale lunch op 7 juli in Hotel van Oranje is het eerste exemplaar van het promotieboek overhandigd aan de Noordwijkse Burgermeester Wendy Verkleij. “Alhoewel we al in ons eigen netwerk het project hebben aangekondigd zien wij dit moment als het startschot voor de officiële verkoop van Residence van Oranje!”, vertelt Algemeen Directeur Jaap Liethof van de Hotels van Oranje. Nog voordat het project op de markt kwam heeft namelijk een voortvarende private pre-sale geresulteerd in een succesvolle verkoop van 20%. De realisatie van dit project staat gepland om te starten in het eerste kwartaal van 2022. Het pand waarin Hotel van Oranje is gevestigd zal naar verwachting in het strandseizoen een jaar later weer geopend zijn. De oplevering van Residence van Oranje staat gepland aan het einde 2024 of begin 2025.’ De burgermoeder kijkt stralend in de camera, naast haar architect Diederik van Egmond en directeur Jaap Liethof.

Foto: Residence van Oranje.

Na de zonnige start komen de donkere wolken door de oorlog in Oekraïne en fors gestegen bouwkosten. De bouw van de appartementen is in de zomer van 2022 stilgelegd. Volgens Burgemeester & Wethouders door ‘de sterk gestegen bouwkosten en de sterk veranderde markt’. Of er andere problemen spelen, weten we niet. Aannemer De Lange-van der Plas uit Katwijk en de eigenaren Bram Mol en Charles de Boer geven geen antwoord op onze vragen hierover. Vorig jaar hingen er plotseling bordjes aan de bouwhekken: aannemer De Lange-van der Plas oefent hier het retentierecht uit. Retentierecht is een vorm van legale gijzeling. Als een opdrachtgever zijn rekeningen niet betaalt, mag de bouwer het retentierecht uitoefenen. De bouwwerkzaamheden van Hotel van Oranje worden stil gelegd, en de bouwplaats is de zekerstelling voor de aannemer. Zodra de rekeningen betaald zijn, gaan de werkzaamheden direct verder. Daarom blijft zelfs een hijskraan op de stoep staan. Aan de bouwhekken hangen ook bordjes van Dura Vermeer. Deze aannemer laat echter weten niet bij de werkzaamheden betrokken te zijn.

De opdrachtgever voor het gehele project, het bedrijf genaamd MOBO (Mol en De Boer) heeft de rekeningen dus niet betaald. En het geduld van de aannemer was op. Gevolg: naast het mooiste gebouw van Noordwijk, de vuurtoren, ligt een bouwplaats met een desolate aanblik. De oplossing is dus dat de rekeningen wel betaald worden, maar daar is geld voor nodig. Tijdens de eerdere discussie over de bouw van de appartementen was daar plotseling het argument: we hebben de opbrengst van de appartementen nodig om het hotel te kunnen uitbreiden. Maar als er geen opbrengst is, hoe worden dan de rekeningen betaald? De eigenaren Mol en De Boer zitten hoog en droog in hun kasteel ergens in het midden van Nederland. In de kasteeltuin staat geen bord met ’te koop’ er op. Het enige wat Hotel van Oranje laat weten:

‘Gezien de voortgang van de onderhandelingen met partijen kunnen wij hier nu geen toelichting op geven. Zodra er nadere informatie is zullen we dat bekend maken.’

Als betrokkenen geen antwoord geven, draait de geruchtenmachine op volle toeren: “het gehele project staat te koop”. Maar nergens hangt een bordje en geen makelaar heeft het in zijn etalage hangen. Dit soort grote projecten vraagt grote investeerders, maar wie stapt er in? En hoe gaan onderhandelingen als je als hoteleigenaren met de rug tegen de muur staat?

De appartementengebouwen die er moeten komen (Beeld: Van Egmond architecten).

Bovenstaand verhaal gaat eigenlijk over een particulier probleem. Het is een conflict tussen een aannemer en de opdrachtgever van een bouwklus. Toch ligt het net even anders gezien de ligging. De bouwplaats is een behoorlijk deel van de Koningin Wilhelmina Boulevard. Veel Noordwijkers die van vakantie terug komen, rijden niet direct naar huis, maar doen eerst een rondje over de Boulevard. De Boulevard van sterrenbadplaats Noordwijk is eigenlijk van iedereen. En kom je aan de Boulevard dan kom je dus aan ons allemaal. We hebben deze stelling niet onderzocht, maar we durven hem wel aan. Ach, mopperende Noordwijkers op een bankje op de Boulevard, dat is nog wel te negeren. Maar als het imago van badplaats Noordwijk wordt aangetast dan gaat het klanten en dus geld kosten. Daarom maar de mening van de Noordwijkse Ondernemersvereniging (NOV) gevraagd. Voorzitter Arjan van den Akker over een rij vragen die wij stelden:

‘Een aantal logische vragen die vanuit de NOV alsmede KHN (Koninklijke Horeca) zeker onze aandacht hebben. Als bestuur zien wij de ontstane situatie uiteraard met lede ogen aan. Enerzijds omdat de ondernemers van Hotel van Oranje en Residence van Oranje deze situatie nooit voor ogen hebben gehad, anderzijds omdat de huidige situatie ook effect heeft voor de overige ondernemers op de Koningin Wilhelmina Boulevard. Wij wensen alle betrokkenen van harte toe dat er snel een oplossing komt waardoor de zeer representatieve initiële plannen, of een gewijzigde versie ervan, doorgang gaan vinden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de boulevard als geheel weer de uitstraling zal gaan krijgen die past bij een kustplaats als Noordwijk’, aldus Van den Akker van de Noordwijkse Ondernemersvereniging.

Als de Boulevard in Noordwijk van iedereen is, dan zouden Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad zich toch ook moeten roeren. De politieke partij Puur stelde er vorig jaar vragen over. Fractievoorzitter Thomas Steenvoorden: ‘PUUR heeft vorig jaar een motie ingediend om de situatie aldaar aan te pakken en te verbeteren alsmede de communicatie te verbeteren. Dit was volgens wethouder ter Hark niet nodig en mede door het tegenstemmen van de VVD is deze motie helaas niet aangenomen”. Een jaar later denkt de VVD er anders over en komt in de raadsvergadering van 1 februari met een motie. De maat is vol, volgens de liberalen. Ze schrijven:

‘De motie, getiteld “DE MAAT IS VOL”, onderstreept de teleurstellende staat van de Wilhelmina Boulevard, met name bij de Hotels van Oranje. Deze is onverenigbaar met het beleid om Noordwijk te positioneren als een bloemenbadplaats en toeristische trekpleister met kuuroordstatus. “De huidige aanblik van de Wilhelmina Boulevard is simpelweg ontoelaatbaar,” verklaarden Hans Knapp en Bas Brekelmans namens de Noordwijkse VVD. “Het is tijd dat actie wordt ondernomen om deze betreurenswaardige toestand aan te pakken en de beoogde beleidsdoelstelling te verwezenlijken.” De motie roept het college van burgemeester en wethouders op om per direct na te gaan en een plan te maken hoe de problematische situatie aangepakt gaat worden, waarbij de kosten voor rekening van de vergunninghouder zullen komen. Daarnaast verwachten we van het college dat ze in april 2024 een plan presenteren aan de gemeenteraad, waarin wordt uiteengezet hoe, indien nodig, voorzieningen kunnen worden getroffen om de visuele beleving in lijn te brengen met redelijke eisen van welstand.’

Tot zover de motie, die met 26 stemmen voor en 1 tegen (van Lijst Salman). wordt aangenomen. De nieuwe wethouder Martijn Kortleven belooft het gesprek aan te gaan met de betrokkenen.

Op vragen die wij stellen, komt aanvullende info van B & W: de omgevingsdienst West Holland (ODWH) is aan het uitzoeken of bouwwerkzaamheden zijn af te dwingen en of er deadlines aan vergunningen verbonden zijn. De ODWH zoekt ook uit of de gemeentelijke grond waar een hijskraan op staat en een pad langs het Vuurtorenplein dat in gebruik is, teruggenomen kunnen worden door de gemeente. Over de weg die voor 1 euro is verkocht aan de eigenaren van Hotel van Oranje zeggen B & W: ‘als Hotel van Oranje de weg wil “verkopen” kan dat alleen eerst aan de gemeente worden aangeboden volgens een zogeheten “recht van eerste koop” Dit is in de akte van levering vastgelegd.’ Verder zijn er oplossingen in onderzoek en is de mening van B & W over de gehele zaak: ‘we betreuren de stand van zaken en hopen op een spoedige doorstart’.

Andere opvallende zaken rond het gehele project. De vergunning voor de appartementen en de uitbreiding van Hotel van Oranje werd tegelijkertijd verleend met de bouwvergunning voor appartementen aan de Jan van Henegouwenweg. Het Strandhotel en Hotel Alwine gingen tegen de vlakte om appartementen te kunnen bouwen. Dat was een project van MOBO, maar werd overgenomen door De Lange-Van der Plas, dezelfde aannemer die nu retentierecht uitoefent op de bouw.

Is het plan om drie appartemententorens te bouwen niet te wijzigen? Twintig villa’s of zo? Om op die manier de zaak vlot te trekken? Dan speelt er een ander probleem dat ook bij het Gat van Palace actueel is. Volgens de huidige regels moet elk bouwproject minstens 30% sociale (betaalbare) huurwoningen bieden. Verder 15% middeldure huur en 15% middeldure koop. Bij het huidige plan hoefden ze zich daar niet aan te houden. De nieuwe bouwregels zouden nu stevige, financiële gevolgen hebben voor een project dat toch al om de grote knikkers draait. En de gevolgen van het spel om de grote knikkers is elke dag te aanschouwen op de Noordwijkse Koningin Wilhelmina Boulevard. Al een jaar lang.

50 REACTIES

 1. Misschien ook eens uitzoeken hoe lang bezwaarmakers de projecten hebben tegengehouden, en of zij er beter op zijn geworden nu, en of het project zonder al die bezwaren er al had gestaan?

  • Ik blijft net zo lang bezwaar maken totdat het gelieg, gedraai en niet na komen van het gelijkheidsbeginsel is afgelopen.

   Al moet iedereen tot 2070 wachten!

   Begin is met waarom ik 5 parkeerplaatsen kwijt ben voor mijn deur in ruil voor onderhoud van het Schuitegat. Dit heeft de gemeente verkocht voor 1 euro. Ja, in ruil voor onderhoud!

   Onderhoud?? Op deze manier wil ik ook wel 100 parkeerplaatsen beheren voor 1 euro.

   Ter Hark had al lang moeten ingrijpen, maar dat doet meneer niet omdat hij in het partijkartel zit.

   Het is slechts een enkel voorbeeld van:

   Onkunde, amateurisme en clientisme.

  • Je zelf uit de markt prijzen (EUR 15.000/m2) helpt ook niet. De helft had ook gelukt. Dan verdien je geen 200 maar 100 MIO, daar kom je je oude dag ook wel mee door en was voor 24-02-2022 (inval Oekraine) 75% verkocht.
   Materiaalprijzen waren op het moment van het investeringsbesluit (eind 2021) ook hoog en sinds een jaar weer ruim daaronder.

 2. De Katwijkse aannemer gijzelt helemaal niets en dient voor de diensten betaald te worden. Met dank voor het huidige bestuur spreken we hier over 7 sterren verpaupering.

  • Nou idd, die aannemer moet gewoon betaald worden voor zijn werk. En je maakt mij niet wijs dat die heren in maatpak op de foto niet wisten dat ze dit niet konden ophoesten. De gemeente had natuurlijk gewoon de haalbaarheid moeten toetsen. Dura Vermeer wist blijkbaar wel dat dit geen haalbare kaart was

 3. Inderdaad Henk. Als de bezwaarmakers en de gemeenteraad in de vorige paar coalitie periodes de zaak niet zo getraineerd hadden was dit probleem er helemaal niet geweest. Na even snel rekenen had het een jaar of 5-6 eerder gebouwd kunnen zijn. Het zou fijn zijn als iedereen die nu commentaar heeft zich dat ook realiseert.

 4. Ik zie een conflict tussen twee partijen. Voor de rest is niemand schuldig. Ook niet via allerlei gedachtenkronkels. De ene partij krijgt zijn rekening niet betaald en dat kan twee kanten op. De klant is in gebreken of de leverancier is in gebreken. Natuurlijk zit het verhaal ergens er tussen. Maar geen politicus of buurtbewoner heeft te maken met een dergelijk conflict. Dat is meer de behoefte van burgers om ergens tegenaan te schoppen.

  • Toen het allemaal volgens plan verliep waren de heren zo blij met alle publiciteit (zie de 2e foto ) want toen moesten er flats aan de man gebracht worden en nu het niet gaat als ze zouden willen zwijgen ze in alle talen ? dus dit heeft niets met de behoefte van burgers te maken om ergens tegenaan te schoppen. Een beetje meer openheid zou deze heren wat meer goodwill opgeleverd hebben lijkt mij.

   • Die opmerking gaat over het schuldig verklaren van bestuurders en buurtbewoners aan de gevolgen van een zakenconflict. Totaal onnodig. De schuld zit bij de eigenaren en/of de aannemer. Iedere bestuurder mag blij zijn met een plan van verbetering. Ze zijn daarmee niet altijd schuldig dat het mis gaat. Alleen onterecht blij geweest. Maar ook ik wil graag van onze bovenmatig trotse hoteleigenaren weten, waarom ons dorp wordt ontsiert met zo’n lelijke bouwput.

 5. Het is voor de echte nw ers verschrikkelijk hun wurft naar de gallemiezen maar een ieder die de spaanse kust bestudeerde en daar kwam zag dat estrella du nord dat het niet mogelijk was want de faciliteiten rondom zijn hier niet op niveau voor de beaumonde rijkdom.
  Als je ook de studie van J.G.Ballard leest over de costa del sol en de mogelijkheden in noord europa dan is het een onbeheersbare opgave en zo liep het als sterrenstof ongrijpbaar.
  honderden balkons op het zuiden van uit smetteloze witte appartementen sherry drinkende vakantiegangers en vroeg rijk geworden gepensioneerden die zich half verdoofd liggen op een veldbed aan de rand van een blauw zwembad.
  In het resort estrella north is de elitaire wijk afgezet met slagbomen vermaakt de beaumonde zich met een inerte beweging die doet denken aan de belle epoque van toen.
  Op het laatst nam het dystopische vormen aan dat zich in flashback en beelden zich vertoonde.
  Vlees geworden verveling van proffesionelen vakantiegangers en snelle jongens die zich vermaken met een tennisbal machine en smachten naar spanning en sensatie.
  IJzingwekkende nabije toekomst beelden waarbij sardonisch een hele costa hollanda stille resorts verschijnen alleen het geluid van watersproeiers en tennisbal machines is nog te horen.
  Een jonge rijk geworden uit vinder kwam op het idee het preses systeemte veranderen en grote feesten te organiseren.
  Een stagneerende economie en water met eletriciteit problemen met een dreigende wereld conflicten wordt hij gehinderd met de afbouw van zijn hotel.
  Omdat groot geld bezitters hun oorlog moeten financieren.
  het systeem implodeerde van binnen uit.
  Er bleef wat puin en restanten over.
  Een club van beau monde verkleedt als clowns en jongleurs sloeg de toestand gade.

 6. En dat is ook gebeurd met Boekhorst noord en maar treineren 20 jaar of nog langer aangekoct toen kon je nog huizen bouwen voor veel midder geld wil je nu uit de kosten komen moet je er huizen zetten van een miljoen . Lekker bezich . Nou die mensen die op dat bankje zitten die hebben geen schulden en zij misschien bijdehander dan dat spul van dat Hotel .

 7. Ten eerste zou ik graag zien dat de 2 uitbaters van dit hotel hun welgemeende excuses aanbieden aan mede exploitanten op de boulevard. Iedereen probeert z.n brood te verdienen daar. En nu is de situatie dat menigeen de boulevard vermijdt.
  Ten tweede zagen we hoe de 2 heren zich hebben geprofileerd als soort reddende engels van de boulevard en nu nowhere to be seen.
  We praten hier over de boulevard waar elke noordwijker toch wel trots op was en niet over een pand op een of ander industrieterrein.
  Het is wel zo dat dit een geschil tussen 2 partijen is maar zadel niet de rest van de middenstand ermee op

 8. Follow the Money schreef al eens over de Noordwijkse Bouwmaffia en het eigen integriteitsonderzoek van de gemeente. Vind het wel grappig dat PvdI/Brandjes wel voor de motie heeft gestemd en Lijst Salman weer niet (toch die familieband met Victor S.)?

 9. De boulevard in Noordwijk is afgezakt tot een grote bouwplaats waar je al jaren mee te maken hebt. Dat de politiek zo reageerd op het probleem is de arrogantie die al jaren in Noordwijk heerst. Vele projecten komen niet van de grond door de ondeskundig heid van de gemeente ( vriendjes politiek is op het gemeentehuis dagelijks) Wat mij verbaasd is dat de traditionele IBIZA MARKT nog vertrouwen heeft om op de boulevard 175 kramen te plaatsen.De markt mensen betalen 110,00 euro voor de vergane glorie de boulevard waar minder mensen komen.

 10. De Russen hebben 25% gekocht..maar hun tegoeden zijn nu bevroren. De vvd wilde én die oorlog financieren én zich lokaal bemoeien met de verkooppromotie. Hierdoor hoge inflatie, hogere lonen, materiaal energie etc..Ze hebben zichzelf geruïneerd.

 11. Ik zie al 50 jaar ellende in Noordwijk. Gewoon verpaupering door wat laatstelijk Bever holding was. Nu weer eigenaren hotels van Oranje. Vuurtorenplein en daarbij desastreus parkeerbeleid. Een theater, maar geen parkeerplekken als het beetje weer is…Zo jammer dat Noordwijk zich ooit heeft laten uitleveren.

 12. Ja ach jaren geleden riep ik al een Noortuk word het ( bouw) afval putje van Nederland en kreeg half Noortuk over me heen inc de halve gemeente raad. Hebben we nu niet veel meer aan .. maar toch. Wanbeleid is ook Beleid zeg ik deze maal dan maar…Tijd voor grote veranderingen en zware wisselingen van de ( huidige ) macht!

 13. Katwijkse aannemer wordt al meer dan een jaar niet betaald zou een betere ‘kop’ zijn. Lange vd Plas heeft het project ook niet overgenomen,maar de MOBO beschikt niet over een aansluiting bij Woningborg en dan doe je de verkoop dus via een gecertificeerde aannemer. En inderdaad was het verstandig geweest om naar het advies van een ontwikkelaar te luisteren. Hoe zouden die het gedaan hebben. 1. Je hebt 90 miljoen op de bank staan dan kan je het zo doen. Maar verstandig is het niet. 2. Sloop het beach-hotel verkoop alle appartementen. Daarna sloop middendeel en verkoop alle appartementen. Zet al het personeel in voor de horeca activiteiten onder de appartementen. Ga met het geld dat je hebt het Oranje Hotel verbouwen. Nog interessanter is het hotel slopen en er appartementen bouwen, maar dat mag niet. En als je geen opvolging hebt helemaal niet verbouwen en gewoon laten zoals het is. Dit soort ondernemers zijn een aanwinst voor de maatschappij omdat zij dingen tot stand brengen die niemand wil om het daarna niet meer weg te willen hebben. Hier spreekt een ervaringsdeskundige. Met heel veel weerstand heb ik het Palace Hotel gerealiseerd en geexploiteerd. Als we het nu willen slopen om er een bar dancing neer te zetten gilt Noordwijk moord en brand. Jammer dat MOBO het niet gered hebben. En jammer dat hun vaste aannemer op deze manier de relatie moet beeindigen. Alleen maar verliezers.

 14. Het is een verademing als je na een bezoek aan de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk de boulevard van Katwijk oprijdt. Geen grauwe betonmassa, gerealiseerd door projectontwikkelaars en bouwmagnaten die hun zakken vulden en daarna hun middelvinger opstaken, geen misplaatste arrogantie van betweters, geen dubieuze bouwprojecten en geen aftandse krakkemikkige restaurantjes. Geen wonder dat er veel meer toeristen en badgangers naar Katwijk gaan.

  • Intelligente mensen zoals U kunnen mij ongetwijfeld vertellen hoeveel toeristen en badgasten Katwijk kreeg in 2023en hoeveel Noordwijk er kreeg in 2023 met de bron vermelding graag.

 15. Meneer Brandjes, alstublieft…..het Palacehotel van u is toch ook een voorbeeld van hoe het niet moet in Noordwijk. Een voorbeeld van een melagonoom project dat niet in Noordwijk past! Een project van zelfoverschatting en zakkenvullen!

   • U heeft gelijk. Ook intelligente mensen, zoals ik, maken wel eens fouten. Overigens, “bedoeld” schrijf je met een “t”. Achter het woord “denk” hoort het woordje “dat”.

    • Het woord “bedoeld” is de verledentijd van “bedoelen” dus het is correct om te schrijven “bedoeld”. Achter het woord denk hoeft niet het woordje dat. Maar het mag wel en sommigen vinden dat mooier Nederlands. Weer een kwestie van smaak. En u heeft een andere smaak dan ik. Ik vind het Palace Hotel mooier dan de bar dancing die er stond. U niet. Dat mag. Maar melagonoom is fout.

 16. Wat een verschrikkelijke bende is het op de boulevard. Ik loop daar wekelijks en is totaal geen gezelligheid of luxe meer. Leuk als straks de toeristen mischien komen. Die gaan dus echt niet meer trugkomen. Geen inkomsten meer. Ergens anders is het veel beter. Stop nu eens met dat gezeik met regeltjes dit of dat. Los het op of gooi de boel plat en leg er gras neer. Is er teminste iets van kleur te bekennen nog .

  • En in de zomer moet je als fietser uitkijken voor openslaande deuren van geparkeerde auto’s en optrekkend verkeer met hulpmotoren. Vlissingen sluit de boeli in de zomerweekenden af. Waarom hier niet?

   30.500 huizen in het achterland erbij in de periode 2022-2030 volgens Hollands Rijnland. Nog meer verkeer naar de kust. Of gaat Noordwijk in 2035 een hearing over verkeersdrukte in de kustplaats op het gemeentehuis organiseren?

 17. Om wat voor bedragen gaat het? Zou het best interessant vinden om als particulier hierin te beleggen.. verzamel de Noordwijkers en maak het een project van hen. Een interessant rendement ga je er vermoedelijk wel op maken.

 18. De parralel boulevard haalde de ziel er uit het dorp.
  Barbadiaanser kon het niet de authenthieke bewoners oude vissers en gewezen badmannen uit de wijk achter de grote hotels moesten naar noordwijk-binnen verhuizen.
  Erger voor een triviaale zeeer was er toen niet
  hun geloof hun verlopen cultuur had hun zo gevestigd.
  Crashes op een rij als domino stenen vielen ze plat
  de rode draad als een windhoos.
  Het lijkt of het georganiseerd is.
  De shame en spook locaties werden nooit meer uit de grond getrokken
  het zal niet voor het laatst de headline wezen
  is het karakter en stammen oorlog,…de muur waar men over moet de schaduw voorbij.
  vaagheden instituten en organisaties doen verward aan.
  Beheerst geld en aanzien of macht en technocratie het spectrum.
  Eruditie en intelligentie werden vertroubeld in het protoplasma.
  Ook hier bepaalde tijd en ruimte de futuristische existentie.
  in staccato en volgend.
  carmen
  p.s …een badplaats kan men het niet meer noemen,…jammerlijk en dystopisch.

 19. Zo zie je maar, dat blinde geldzucht gecombineerd met een casino achtig bedrijfs plan van een paar kasteelheertjes kan leiden tot een hoop frustratie.

 20. Nee…..het is niet correct. De verleden tijd van bedoelen is bedoelde. U schrijft hier “bedoeld” als voltooid deelwoord en dat is in die zin fout. Het woordje “dat” dat ontbreekt in uw zin moet er wel in om de zin goed leesbaar te maken. U moet dat zien als de juiste specie tussen de bouwstenen. Dat moet u toch kunnen beamen als aannemer!

 21. Zoveel reacties op dit artikel lijkt kenmerkend voor de moeite die veel inwoners hebben met de huidige aanblik van hun huidige Boulevard. En misschien ook wel van andere zaken, die momenteel in deze gemeente spelen. Je kunt vallen over de kop van het artikel en je kunt van het artikel vinden, wat je wilt. Eindelijk wordt er wat aandacht aan dit onderwerp besteed. En wat iedereen er ook van vindt, het houdt de gemeenschap bezig. Aan de andere kant lijkt dit artikel te getuigen van een gebrek aan communicatie door betrokken partijen (aannemer, MOBO, gemeente) wat dan weer deze vele reacties oproept. Het leeft wel in Noordwijk…

 22. Herman Meijvogel heeft helemaal gelijk. De gemeente Noordwijk heeft zowaar een communicatie adviseur. Die gaat het nog druk krijgen….
  Wake up B&W u bent gekozen door en worden betaald door…
  Uw klanten wonen in de gemeente Noordwijk. Pak de handschoen eindelijk een keer op en communiceer!

 23. De huidige aanblik is het minst grote probleem. In ons dorp moet alles altijd maar wijken voor de grote belangen van de badplaats, dat is het echte probleem. Al jarenlang gaat dat zo. Dus hoe minder er uiteindelijk gerealiseerd wordt, hoe beter het is voor de gemiddelde Noortukker.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in