Noordwijk – Gemeente Noordwijk voert vanaf 1 januari 2024 een riool- en waterzorgheffing in. Dit vervangt de huidige rioolheffing. De reden voor deze verandering zijn het dure onderhoud van gemeentelijke riolering en de kosten van maatregelen om wateroverlast en bodemverdroging tegen te gaan.

De kosten voor de waterbeheersingsmaatregelen moeten volgens de gemeente eerlijk verdeeld worden en daarom willen ze dat iedereen gaat meebetalen, ook als het adres geen rioolaansluiting heeft. De gemeente vindt dat als huis- of grondeigenaren profiteren van de nieuwe voorzieningen, dat het eerlijk is dat iedereen bijdraagt. Hoe hoog het tarief wordt, is afhankelijk of er een drinkwateraansluiting aanwezig is.

De heffing zal door de gemeente gebruikt worden om onderhoud en vervanging van de gemeentelijke riolering te bekostigen. Ook zullen de inkomsten worden besteed aan waterbeheersingsmaatregelen als gevolg van klimaatverandering, zoals kelders en kruipruimtes droog houden bij grove regenbuien en een stabiel grondwaterpeil behouden bij langdurige droogte.

De tarieven voor de nieuwe riool- en waterzorgheffing worden op 19 december door de gemeenteraad vastgesteld.

7 REACTIES

  1. Dat zal wel weer niet mis zijn wat overblijft gaat in de pot algemene middelen . Ze verzinnen elke keer wat om die pot vol tehouden .

  2. Bah!! De wateroverlast is ontstaan door een niet toegegeven fout door Rijkswaterstaat. Door de aanleg van dijk in duin i.c.m. een kleilaag onder Noordwijk steeg het grondwaterpeil. De lokale en landelijke politiek beslisten over de verhogen en verbreding zeereep na wereldwijde bangmakerij van klimaathoax door de film van Al Gore, NIET de inwoners! Na diens symbolische overnachting in het palacehotel was de lobby voor pemanente onzinnige belastingverhoging ook voor deze gemeente weer rond. Niemand heeft om deze belastingen gevraagd, men heeft het volk wel lekker laten klagen over wat water…en de rest gaat vanzelf.
    Je zou toch massaal neigen te stoppen met belastingen te betalen.. we hebben er niet om gevraagd.

  3. Tsja…de extreme kosten van het waterafvoeringsproject aan de Parallelboulevard moeten ergens vandaan gehaald worden. De burger is dan de pineut. Met twee waterpompen, idee van Wjm van Haaster, zou het probleem opgelost zijn. Maar nee, dit moest volgens een miljoenenverslindend project, waarvan onduidelijk is of het werkt. Dit heet “water naar de zee dragen”.Massaal weigeren deze heffing!

    • Wordt gewoon in de bestaande lokale belastingen opgenomen…en bijna niemand durft die enveloppen ongeopend retour te sturen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in