Noordwijk – Inwoners van de gemeente Noordwijk krijgen vanaf september een aparte container voor papier en karton. Afvalverwerker Meerlanden is op dit moment bezig met het schriftelijk informeren van Noordwijkers. Het gaat alleen om laagbouw. Inwoners ontvangen standaard een 240 liter container, als er een voorkeur is voor een maatje kleiner kan dit voor 2 juni worden doorgegeven via de link in de brief of telefonisch bij Meerlanden. Het is niet mogelijk om de container te weigeren, na 6 maanden uitproberen kan dat wel. Begin september ontvangen inwoners een brief wanneer de containers geleverd worden met informatie daarover. In de Grashoek en de Prinsessenbuurt zamelt Noordwijk plastic, blik en drinkverpakkingen (PBD) in met doorzichtige zakken die aan ringen rond lantaarnpalen opgehangen moet worden. Meerlanden zamelt de PBD-zakken elke 3 weken in. Later dit jaar gaat de gemeente ook in de andere wijken in de hele gemeente het PBD op deze manier inzamelen.

11 REACTIES

 1. Mij is niets gevraagd!Alleen de afvalverwerkingsindustrie wordt hier beter van blijkt uit alle onderzoeken..bah.

 2. Weer zo’n container in de voortuin, de derde. Heb geprobeerd te weigeren, breng m’ n papier wel naar de bak. Was echter geen praten aan, je moet hem op proef nemen en na 6 maanden kan je hem weer op laten halen, Wat een. geld verspilling Maar ik heb een volkstuin en hij komt daar uitstekend van pas,

 3. En volgend jaar de reiniging rechten weer om hoog . Ja dit krijg je als een gemeente aandelen heeft in zo’n bedrijf hoe meer winst des te blijer zijn ze op die Voorstraat.

 4. Ik breng mijn plastic en papier afval weg naar het kloosterplein. Omdat anderen dat niet doen, moet ik een extra bak in mijn tuin … Het is toch van de gekken!!

  Ik weiger die 3e bak in mijn tuin. Velen in mijn straat hebben al jaren permanent hun bakken buiten op de stoep staan. Dat ga ik met deze papiercontainer doen. Mijn tuin is mijn eigendom en ik plaats daarin wat ik wil.

 5. https://www.nvrd.nl/dossiers/dossier/default.aspx?titel=veelgestelde-juridische-vragen&item=14

  Het afnemen van een minicontainer of ander inzamelmiddel is niet verplicht. Afhankelijk van de wijze waarop de afvalaanbieding in een gemeente in de afvalstoffenverordening is geregeld, kan het afnemen van minicontainers in de praktijk wel op een (praktische) ‘verplichting’ neerkomen.

  Toelichting:
  De model Afvalstoffenverordening bevat artikelen die vastleggen op welke wijze afzonderlijke stromen moeten worden ingezameld en met welke inzamelmiddelen dat moet gebeuren (bijvoorbeeld huishoudelijk restafval in de ondergrondse container en papier in de minicontainer). Op grond van de model afvalstoffenverordening is het verboden om benoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders dan afzonderlijk alsmede anders dan door de gemeente is vastgelegd aan te bieden. Wordt de model afvalstoffenverordening door een gemeente gevolgd, dan zijn inwoners van de desbetreffende gemeente dus verplicht de afzonderlijke stromen in de daarvoor aangewezen inzamelmiddelen- en/of voorzieningen aan te bieden. Worden bijvoorbeeld enkel minicontainers als inzamelmiddel voor de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen aangewezen, dan bestaat daarmee een verplichting om de minicontainer van de gemeente te gebruiken. Als een inwoner dergelijke afvalstoffen wil aanbieden, dan bestaat dus in praktische zin een verplichting om de minicontainer ook af te nemen. Enkel op die wijze kunnen inwoners immers gebruik maken van de service van de gemeente om de afvalstoffen die door middel van een minicontainer dienen te worden ingezameld bijvoorbeeld elke week of eens per twee weken aan huis te laten ophalen.

  Kiest een inwoner ervoor de minicontainer niet te accepteren, dan doet dat niet af aan de verplichting van de inwoner om de afvalstromen waarvan in de afvalstoffenverordening van de gemeente is bepaald dat deze gescheiden worden ingezameld ook gescheiden aan te bieden. Dat betekent dat, als de milieustraat ook als inzamelvoorziening is aangewezen, de inwoner deze stromen zelf naar de milieustraat moet brengen. Of, indien aangewezen, naar een collectief (ondergronds) inzamelsysteem. Daarbij geldt de beperking dat veel inzamelsystemen enkel geopend kunnen worden door middel van afvalpassen gekoppeld aan de adressen van een bepaalde wijk binnen de gemeente. Valt de bewoner die de minicontainer weigert buiten een dergelijke wijk, dan kan geen gebruik worden gemaakt van het inzamelsysteem en staat dus enkel de optie van de milieustraat open. Voor GFT geldt nog de optie om thuis te composteren. Indien de stromen apart naar de milieustraat of naar een inzamelsysteem worden gebracht dan wel worden gecomposteerd, is het afnemen van een minicontainer niet nodig.

  Indien de minicontainer door de inwoner wordt geweigerd, worden de gescheiden afvalstromen niet huis aan huis bij de inwoner opgehaald. De inwoner moet in principe wel gewoon afvalstoffenheffing betalen, ook voor het legen van de minicontainers (tenzij sprake is van bijvoorbeeld Diftar).

 6. Prima extra compostbak. Ongevraagd en je moet er ook voor betalen middels een ongevraagd contract zonder handtekening.

 7. Jaren geleden hadden wij zwarte kratjes voor papier en glas. Die kratjes waren ruim voldoende. Tegenwoordig lopen wij met ons oude papier naar een verzamelpunt, zijnde een school in de buurt. En daarvoor gebruiken wij nog steeds zo’n zwarte kratje. Dat doen wij ca 2x per maand. Maar het plastic en wat daarbij verzameld moet worden, dat kost ons elke maand minimaal één zak per week. Die zak is ook weer plastic!!! En in die zakken zit heel veel lucht.
  Het lijkt mij beter, verstandiger, slimmer en milieuvriendelijker om die nieuwe rolcontainers te gebruiken om plastic op te halen. Dan kan het aantal containers voor het plastic bij bijv de AH verminderd worden. Nog een enkele laten staan voor hen die geen mogelijkheid heeft om het plastic elders in te leveren.
  Bijkomend voordeel is minder frustratie wanneer die bakken vol zitten en je de zak dan weer mee naar huis moet meenemen. Nog een bijkomend voordeel is, dat er nogal eens verpakking van bederfelijke etenswaren bij het plastic afval zit. Denk aan bakken waarin vlees gezeten heeft. Dat gaat snel stinken, zeker wanneer de temperatuur hoger is/wordt. Fijn als dat voortaan buiten staat.
  Kortom een extra rolcontainer voor papier is echt onzin. Voor het inzamelen van plastic afval etc zou ik het wel een prima oplossing vinden.

 8. De ondergrondse container voor oud papier is enkele maanden vernieuwd. En nu dit.
  Is dit nuttig? Bespaart dit geld?
  Die nieuwe papiercontainer kan hier na die zes maanden ongebruikt weer opgehaald worden, dat weet ik nu al. Toch kan ik dat ding niet weigeren.
  Is dit nuttig? Bespaart dit geld?

 9. Wonend aan het Jan Croosplein tegenover 2 grote papiercontainers, en dan nog verplicht worden zo’n container aan te nemen is niet echt logisch toch?

 10. Mnr M werkt zeker bij de gemeente .Er wordt van alles door je strot geduwd door deze gemeente .in een jaar tijd zijn ze diverse keren veranderd van vuil ophalen het is geen wonder dat het de burger goud kost wat komt er volgende week weer om de hoek kijken .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in