Teylingen – Het huidige vuilafvoerbedrijf in de Bollenstreek (VAB) wil men omzetten in een nieuwe BV, maar dat voornemen levert bij de gemeenteraad van Teylingen nog vragen op.

Dat bleek donderdagavond tijdens een commissievergadering waar een raadsvoorstel werd besproken over deze juridische omzetting. Het is de bedoeling dat er over enkele jaren een nieuw afvalverwerkingsbedrijf bij Piet Gijs wordt neergezet en hiervoor wordt er in gezamenlijkheid met afvalverwerkingsbedrijf de Meerlanden een nieuwe bv opgericht genaamd de MeerVAB.

Tijdens de bespreking bleken met name de PvdA en de VVD nog wat vraagtekens te hebben bij deze omzetting, ze vrezen dat de raad de grip kwijtraakt op het proces. Ook het ontbreken van duidelijke doelstellingen in de plannen bij MeerVAB baart hen zorgen. Ook willen zij graag weten hoe de andere deelnemende gemeenten, Katwijk. Noordwijk, Hillegom en Lisse, hier over denken. zodat gezamenlijk een duidelijk antwoord richting MeerVAB gegeven kan worden.

Wethouder Hooij kon in haar reactie lang niet alle commissieleden overtuigen. Wel deed ze de toezegging dat ze de commissie ruim voor de raadsvergadering van 14 december op de hoogte brengt van de uitslag bij de andere gemeentes en gaat ze navraag doen over het ontbreken van doelstellingen bij het huidige VAB.

Het is dan de bedoeling dat er door de raad op 14 december een beslissing kan worden genomen. Waarbij de PVDA nog aangaf waarschijnlijk met een amendement te komen waarin gevraagd gaat worden om heldere doelstellingen met een jaarlijkse evaluatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in