Noordwijk – De soap rond de stroomvoorziening van nieuwe appartementen aan de Jan van Henegouwenweg lijkt richting een einde te gaan. Tegenover het complex in de Karel Doormanstraat zijn twee parkeerplekken rondom voorzien van verbodsborden om daar de bouw van een elektriciteitsvoorziening mogelijk te maken.

In de nabij gelegen Witte de Withstraat zijn de werkzaamheden al aan de gang. Er komt een verbinding tussen de nieuwe stroomvoorziening aan de Karel Doormanstraat met een trafohuis op een pleintje tegenover hotel Admiraal aan de prins Bernhardstraat. Omwonenden zijn op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. De eigenaren van de nieuwe appartementen weten officieel nog van niets. In september, of zo veel eerder, moet er stroom zijn in de nieuwe appartementen.

De nieuwe appartementen zouden in september vorig jaar opgeleverd worden, maar energieleverancier Liander kon geen stroom leveren. Vervolgens ontspon zich een juridische strijd tussen Liander, de gemeente Noordwijk en de aannemer. Er loopt overigens nog een hoger beroep tegen een eerdere uitspraak om de aanleg te versnellen. Half mei wordt daar een uitspraak over verwacht.

10 REACTIES

 1. Een tijdelijke (noodstroom) voorziening kan ook, maar dan moeten de betrokken partijen mee(willen)denken en de verantwoordelijke/ betrokken partijen, (Liander, de Lange van der Plas en/ of de gemeente Noordwijk) maar niet de toekomstige bewoners meebetalen.
  Als de Roling Stones op het Malieveld optreden komt er ook een tijdelijke voorziening en heb je aan een wandcontactdoos van 230V/16A ook niet voldoende. Capaciteit kan met het wegvallen van de grootverbruikers (Hotels van Oranje en het Beachhotel & Co geen punt zijn.
  Maarja, wie pakt de handschoen op? Kan voor 1 mei opgelost zijn….

 2. Hoe dan? De gemeente Noordwijk moet eerst nog een gedoogplicht opgelegd krijgen op 5 percelen op verzoek van Liander.
  Het gaat hier om ‘A Noordwijk perceel N 3121’ (Karel Doormanstraat). De gemeente heeft sinds februari 2023 geweigerd om de aangeboden opstalovereenkomst te sluiten met Liander waardoor Liander genoodzaakt is om een gedoogplicht aan te vragen. Wel vreselijk te laat.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-10686.html (Staatscourant)
  https://open.rijkswaterstaat.nl/ter-inzage/gedoogplichten/bpr-2023-101086-liander-5-trafo/

  Uit de brief van Liander aan de minister van lnfrastructuur en Waterstaat dhr. M.G.J. Harbers van 8 januari 2024:
  “Geachte Minister,
  Met rechthebbende in de bestuurlijke gemeente Noordwijk die betrokken is bij de aanleg en instandhouding van een net als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, heeft Liander N.V. statutair gevestigd te Arnhem geen overeenstemming kunnen bereiken over de
  aanleg en instandhouding van vijf transformatorstations met verdere toebehoren. Het betreft de rechthebbende van de percelen in de kadastrale gemeente:

  A Noordwijk N 3121
  Begane Grond + Ondergronds 6,5m bij 5,2m , tijdelijk 34m2, permanent 24m2
  B Noordwijkerhout E 7721
  Begane Grond + Ondergronds 4,7m2 bij 4,7m2, tijdelijk 23m2, permanent 24m2
  C Noordwijkerhout E 7721
  Begane Grond + Ondergronds 4,7m2 bij 4,3m2, tijdelijk 21m2, permanent 21m2
  D Noordwijkerhout E 7245
  Begane Grond + Ondergronds. 6,0m2 bij 5,0m2, tijdelijk 30m2, permanent 30m2
  E Noordwijkerhout E 2370
  Begane Grond + Ondergronds 8,5m2 bij 4,7m2, tijdelijk 40m2, permanent 40m2

  Middels dit schrijven verzoekt Liander N.V. u daarom op grond van artikel 10.14 tweede lid a van de Omgevingswet een gedoogplicht voor de aanleg, aanwezigheid en instandhouding van de transformatorstations op te leggen aan de rechthebbende van de percelen zoals opgenomen in
  Bijlage I bij dit verzoekschrift.”

  De planning in het 3e kwartaal 2024, staat ook vermeld:

  “Planning
  Na het opleggen van de gedoogplicht zal (direct) gestart worden met de werkzaamheden voor de realisatie en plaatsing van transformatorstation A, zo mogelijk in het derde kwartaal van 2024. De verwachting is dat alle werkzaamheden op het perceel na 6 weken gereed zijn. De overige
  transformatorstations zullen volgtijdelijk worden geplaatst in de loop van 2024/2025.”

  Het komt erop neer dat Liander de minister verzoekt om een onteigeningsbeschikking en die kan de minister pas na 20 mei 2024 opleggen als de gemeente Noordwijk hiertegen niet in bezwaar gaat. Aangezien er een aantal serieuze fouten zijn gemaakt in het verzoek, is het maar weer de vraag of het gaat lukken. 🤞🤞🤞🤞

 3. Hoeveel parkeerplekken met de gemeente rond een woning per jaar onttrekken?

  Schuitegat min 2, Kareldoormanstraat -3, Parallel Boulevard -3. None-stop containers op parkeerplaatsen. En wel overal met de camera auto rijden.

  Prachtig al die nieuwbouw, maar de huidige bewoners kunnen dadelijk parkeren op de Oude Zeeweg. Zouden deze ontrekkingen ook plaatsen vinden voor de huidge wethouders hun woningen?

 4. Hele begrijpelijke discussies over veel onderwerpen van leges tot parkeerplaatsen van jaarrond tenten tot afbraak hotels.
  WAT SPEELT ER NU EIGENLIJK.
  We,hebben de beaucratische periode gehad die vooraf ging door opbouw,emphatie en samen werken.
  Na de bureacratie kwam vervreemding en werd de preses bestuur ondernemer,…
  Het lot technocratie waaruit voort vloeit dat de macht alle controle en handelen in de gaten houd.
  Soort digitale slaaf die verward is.
  Men had de illusie de maakbaarheid en relationeel denken en handelen die uit monde in de situatie waar we nu zijn aan geland.
  Geen item of branch werkt meer van huizenbouw tot kabel sector of hulp verlening.
  We,zitten duidelijk in een eindtijd waar aan de gecreeede behoeftes van het individu niet voldaan kan worden.
  Er zitten creaturen aan de knoppen die hun macht naar zich toetrekken.
  Hadden Huxley,Orwell en Desmet toch gelijk over een totalitair systeem ,…

 5. Vind het wel goed verhaal,begrijp niet dat jullie dat niet begrijpen,de hulpeloosheid in je omgeving en nederland staan niet alleen,het is geen natuur verschijnsel er lopen dubbele agenda,s de toekomst is anders dan u wil denken,je moet meer gelezen hebben dan donald duck en story,labelen en stigmatiseren is domheid,kom uit uw bubbel en denk na en lees.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in