Teylingen – Ruben Kroeze (D66) en Sybrinne de Vries (CDA) protesteren tegen het onthouden van spreekrecht van de vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging Voorhout. Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering van 1 februari. In een brief aan burgemeester Breuer en de fractievoorzitters (het presidium) uiten zij hun ongenoegen hierover.  

De politici melden dat dit in strijd is met het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Teylingen”. Hierin staat dat elke burger die dit wenst moet kunnen inspreken. Al tijdens de vergadering wezen Kroeze en De Vries op het reglement, maar ook na een stemming mocht de inspreker zijn zegje niet doen.

Volgens de twee politici kan dit recht van burgers nooit door het presidium buiten werking worden gesteld; ook niet door de voorzitter van de gemeenteraad. Zij vragen om uitleg. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in