Lisse/Bollenstreek – De rechter heeft woensdag in hoger beroep geoordeeld dat Lisse terecht een eigenaar van een paardenweitje een last onder dwangsom heeft opgelegd. Dat is een vorm van handhaving waarbij je een boete krijgt als je de bestemming niet herstelt. Eerder kreeg Lisse ook al van de rechter gelijk, maar moest wel de motivering verbeteren. De rechter oordeelt nu dat grond met de bestemming ‘Agrarisch-Bollenteelt-Bollenzone 1’ niet gebruikt mag worden als paddock en paardenwei. Dat mag ook niet volgens een eerder bestemmingsplan dat van 2002 tot 2012 gold. De eigenaar van de paardenwei bracht als argument in dat het geen eerste klas bollengrond is. Dat argument doet volgens de rechter niet ter zake omdat dit begrip niet opgenomen is in de regels. Ook het argument dat de paardenwei te klein zou zijn voor het gebruik als bollengrond wees de rechter af, omdat de eigenaar zelf niet aannemelijk heeft gemaakt dat het niet rendabel kan. Verder was er in dit geval sprake van een groter perceel dat de eigenaar zelf in de loop der jaren in kleinere percelen heeft verdeeld. Ook andere argumenten van de eigenaar van de paardenwei zoals verwijzing naar eerdere uitspraken werden door de rechter niet gehonoreerd.

Hieronder de complete uitspraak.

15 REACTIES

 1. Nou, Noordwijkse paardenweidebezitters, maak je borst maar nat. Van deze uitspraak gaat gemeente Noordwijk gretig gebruikmaken!

 2. Eerlijk is eerlijk, die mensen moeten gewoon de meter prijs aftikken, dan kunnen ze de paarden laten staan toch? Of ze zoeken een commerciële stal, waar ze tegen betaling hun dieren kunnen stallen. Als dat financieel niet mogelijk is, moeten ze misschien helemaal niet aan paarden moeten beginnen!

 3. Onder het mom van, het is bollengrond moeten de paarden weg en vervolgens kunnen er dure villas op worden gebouwd. Wat een gaaf land is het toch.

 4. Geweldig besluit, ook de beter gesitueerden onder ons moeten zich aan de regels houden. Ze zouden kunnen beginnen met een charme offensief om de poep die ze overal achterlaten op te ruimen. Wel kritiek hebben op honden en katten maar zelf wel overal een boodschap achterlaten.

 5. Wat wordt er van je verwacht? Eigen grond was/ bent kweker en vrouw/ dochter heeft een paard waarom mag dat niet? En moet je dan aan de gemeente een soort ( honden ) belasting betalen?

 6. Goed dat de rechter korte metten maakt met alle op semantiek gebaseerde drogredenen.

  Hier staat een casus centraal waarin men zich willens en wetens niet houdt aan de vastgestelde ruimtelijke kaders.

  Dan komt men de rechtsstaat tegen. In een rechtsstaat is iedereen gebonden aan de wet. Als je in strijd met de regels een ander gebruik geeft aan een stuk grond, dan is iets waarop de overheid moet handhaven.

  • Inderdaad geldt voor de gemeente het beginselplicht tot handhaving van de eigen regels…..dat leidt uitzondering als er sprake is van overgangsrecht. Ook als er sprake is van een voor de bollenteelt bestemd perceel grond dat, volgens door deskundigen opgestelde criteria die door alle bollengemeenten hetzelfde worden toegepast, niet (meer) voor de bollenteelt geschikt is….maar dan is wel bollengrondcompensatie van toepassing zoals dat in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport is beschreven….dat is wel zo eerlijk omdat er al meerdere malen bollengrondcompensatie is betaald door andere grondeigenaren bij bestemmingswijziging van voor bollengrond bestemde gronden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in