Teylingen – De raadzaal van de gemeente Teylingen in het Bestuurscentrum in Voorhout gaat worden verbouwd.

Van de huidige raadzaal werd al gebruikt gemaakt door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Voorhout. Deze raad bestond echter uit een kleiner aantal raadsleden. Aanvankelijk telde de fusiegemeente Teylingen 23 raadsleden, maar omdat het inwonertal is gestegen maken nu 25 leden deel uit van de Teylingse gemeenteraad. Dat aantal zal naar verwachting over enkele jaren met nog eens twee toenemen als de gemeente Teylingen meer dan 40.000 inwoners gaat tellen. Voor al deze raadsleden moet er ruimte zijn in de raadzaal, alsmede voor de leden van B&W, de griffie, ondersteunende ambtenaren, de pers en het publiek. Al vele jaren geleden ontstond de behoefte om de raadzaal anders in te delen, waarbij de gemeenteraad het belangrijk vond dat er in alle openbaarheid kan worden vergaderd in aanwezigheid van publiek. Daarnaast zijn het meubilair en de vloerbedekking in de raadzaal al geruime tijd aan vervanging toe.

Om meer ruimte te scheppen en de vergaderzaal te laten voldoen aan de eisen van deze tijd, zal de raadzaal worden verbouwd. Zo zal het niet-gebruikte balkon worden verwijderd en worden de plaatsen voor raadsleden en andere aanwezigen vervangen en anders ingedeeld. Daardoor zullen de raadsleden ook beter zichtbaar worden voor de aanwezige publiek. Aanvankelijk was het bedoeling om de verbouwing te laten plaatsvinden in de zomerperiode, maar volgens griffier Robert van Dijk gaat dit niet gered worden. Daardoor zal de verbouwing pas na de zomer kunnen plaatsvinden. Als gevolg daarvan zullen de raads- en commissievergaderingen tijdelijk op een andere locatie moeten plaatsvinden.

Overigens is de verbouwing van de raadzaal onderdeel van een grotere verbouwing van het Bestuurscentrum. Daarbij zullen onder andere de beschikbare ruimtes opnieuw worden ingedeeld, waardoor deze voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden.

1 REACTIE

  1. Hopelijk een goede architect en een financieel expert die er voor zorgen dat de verbouwingstijd niet extreem uitloopt en veel meer kost dan begroot. (Denk aan Binnenhof Den Haag!)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in