Voorhout – Het college van Teylingen stelt aan de raad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van 40 tijdelijke sociale huurwoningen aan de Teylingerdreef in Voorhout. Deze aanvraag is ingediend door woonstichting Stek afgelopen december en betreft de locatie van het voormalig baggerdepot. Omdat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, wil het college dat de raad ook een verklaring van geen bedenkingen afgeeft.

De aanvraag is voor het realiseren van het project Teydelijk, waarbij tijdelijke woningen van 20 jaar voornamelijk spoedzoekers van tijdelijke huisvesting kunnen voorzien. Het project bestaat uit 7 eenkamerwoningen, 23 tweekamerwoningen en 10 driekamerwoningen. De gronden blijven eigendom van de gemeente en worden kosteloos beschikbaar gesteld aan Woonstichting Stek.

De raad wordt voorgesteld om geen bedenkingen te hebben tegen de aanvraag en, bij het uitblijven van zienswijzen, de ontwerpverklaring definitief te verklaren. Het voorstel om geen exploitatieplan vast te stellen wordt ook voorgelegd aan de raad.

3 REACTIES

  • Misschien had de woonstichting en gemeente wat eerder moeten nadenken over hun taakstellingen zodat niet hoeft te worden afgeweken van bestemmingsplannen en procedures. Die zijn er met een reden namelijk. Nu wordt het democratisch en bestuursrechtelijke proces uitgehold omdat er weer slecht is gepland. Gaan we dit ook doen met nieuwe woningen voor andere doelgroepen? Dat zou dan wel zo eerlijk zijn toch? Gelijke monikken, gelijke kappen toch? Het is ook wel prettig om te vermelden wie die spoedzoekers zijn want ik vermoed dat er geen woning tussen zit voor mevrouw de Best (zie reactie hierboven) maar eerder voor statushouders (dus dhr. Vd tol heeft waarschijnlijk een punt).
   Leuke naam ook ‘Teydelijk’ (not), helaas misleidend want we weten allemaal dat dit niet tijdelijk zal zijn en ook dat het niet om tijdelijke woningen gaat voor mensen die hier tijdelijk mogen verblijven. Noem het gewoon ‘bijzondere statuswoningen’. Voor mensen met een bijzondere status.
   Dan weten we in ieder geval dat Nederlanders die deze woningen uiteindelijk betalen en hen in de buurt moeten opvangen er niet op hoeven te reageren. Dat scheelt hen weer wat tijd en moeite, zij werken al zo hard namelijk 🙂
   Als dit college van B&W en de raadsleden een beetje stoer en verstandig zijn, dan wachten zij de landelijke ontwikkelingen vanuit het rechtse kabinet af, immers de speidingswet is van de baan en taakstellingen op de schop. Dus vanwaar deze haast? Oh ja, er zijn heel veel Nederlanders en ongetwijfeld inwoners uit Teylingen die dit misschien geen goed plan vinden. Misschien kunnen de raadsleden ook nog hun volksvertegenwoordigende rol oppakken en rekening houden met wat inwoners echt willen. Zij (raad of inwoner?) heeft uiteindelijk het laatste woord toch? En dan vraagt men zich af waarom de ‘rechtspopulisten’ zo veel terrein winnen. 😉

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in