Teylingen – De gemeente moet meer de regierol oppakken bij het halen van de energiedoelen. Dat vonden meerdere partijen woensdag tijdens de commissievergadering Duurzaamheid, Economie en Bestuur.

De heer Van Leeuwen meldde zich als inspreker, hij wil graag energie opwekken middels met windmolens met een maximale ashoogte van 15 meter en hij ondervond tot nu toe meer tegen- dan medewerking van het college. In een reactie op zijn inspraak gaf wethouder Hooij aan dat zij graag opnieuw met hem in gesprek gaat.

Vervolgens was het de beurt aan de diverse politieke partijen om in discussie te gaan. Waarbij het opviel dat men vindt dat de regierol bij het college ontbreekt. De samenwerking met diverse energiebedrijven moet worden verbeterd. Ondanks de inzet van energiecoaches dreigen de doelstellingen voor 2023 tot 2025 niet gehaald te worden.

Wethouder Hooij gaf aan dat er wel degelijk besparingen plaatsvinden namelijk 12% richting 2025 en 15% voor 2026 en zij gaf aan dat er ook een update aankomt zodat de raad de voortgang beter kan monitoren. Zo zal zij ook in gesprek gaan met de diverse Verenigingen van Eigenaren in de gemeente om hen te begeleiden bij het plaatsen van zonnepanelen op de daken. Het CDA kwam met een motie waarbij het college wordt opgeroepen om burgerinitiatieven te omarmen met als voorbeeld het zonnenpanelendak op het gebouw van bakker Ammerlaan. Deze motie werd door de meeste partijen omarmd en ook warm aanbevolen door wethouder Hooij en zal in de raad van 2 februari naar alle waarschijnlijkheid worden aangenomen.

Tot slot had ook de PvdA nog een motie met als strekking dat de gemeente Teylingen een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaamheid en roept het college dan ook op om de eigen gebouwen zo snel mogelijk te verduurzamen. Ook deze motie kon op een grote meerderheid in de vergadering rekenen en er zal op 2 februari over worden gestemd. De toelichting hieronder komt van Thomas Becker van de PvdA.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in