Lisse – Tijdens de raadscommisie van afgelopen woensdag is besloten tot een structurele aanpak van oneigenlijk grond- en watergebruik in Lisse. De gemeente heeft veel grond in bezit, die daadwerkelijk gebruikt wordt henzelf. Tegelijkertijd zijn er ook andere partijen, die zonder toestemming de grond in gebruik hebben genomen. Dit wil de gemeente tegen gaan door het eigendom van de gemeentegrond inzichtelijk te maken, om vervolgens in gesprek te gaan met oneigenlijke gebruikers.

Alle fracties zijn het erover eens dat het van belang is om een nulsituatie op te stellen. Dat wil zeggen dat het gemeentelijk bezit in kaart moet worden gebracht en daarna bijgehouden moet worden. Door deze maatregel wil de gemeente Lisse eigendomsverlies voorkomen door verjaring. Het doel is uiteindelijk om weer meer grip te krijgen over de gemeentegrond, om het te kunnen inzetten voor maatschappelijke doelen.

Onder andere de VVD zet wel vraagtekens bij de procedure als het gaat om verjaring en twijfel. Wethouder van der Zwet benadrukt dat de desbetreffende inwoners vanaf het eerste kwartaal in 2024 een brief toegestuurd krijgen: ‘Niet iedereen krijgt de brief tegelijk. Per situatie zal de gemeente samen met de betrokkenen kijken naar de beste oplossing.’ Na de ontvangst van de brieven zullen eventuele problemen zich pas openbaren. Dus zodra de gemeente tegen moeilijke kwesties aanloopt, wordt er pas gekeken naar een oplossing.

3 REACTIES

  1. Tsja….de gemeente zit in zwaar financieel weer. Men komt structureel geld te kort. Dus halen bij de burger. Een voorbeeld hiervan is ook het plan om parkeerheffing in te zetten bij het parkeerterrein Ter Specke. Jarenlang gedogen en er geen beleid opvoeren, en zal het er straks op neerkomen dat mensen een stukje in gebruik genomen grond kunnen huren, kopen of een gebruikersovereenkomst sluiten met de gemeente. De uitleg om het terug gekregen stukje grond in te zetten voor maatschappelijke doelen is een drogreden.

    • Gewoon een hefboom plaatsen op de N208, stationsweg en Loosterweg Noord en toeristen 2eur de snor af laten tikken voor een bezoek aan Keukenhof. Dan is de begroting zo weer op orde.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in