Foto: Charles Nieuwenhuizen

Noordwijk – Burgemeester Wendy Verkleij heeft vrijdag namens de Koning twaalf inwoners, zes uit Noordwijk en zes uit Noordwijkerhout, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt in de Oude Jeroenskerk. Nog een Noordwijker is onderscheiden in de gemeente Katwijk.  Tijdens de uitreiking heeft zangeres Sophie Warmerdam het Wilhelmus gezongen.

Koos Barnhoorn, Jaap Beunder, Rob Choufoer, Huub Duivenvoorde, Corrie Duivenvoorde-van der Hoorn, Willeke Duivenvoorden-van den Berg, Wilma Gudmundsson, Jan van Leeuwen, Theo van der Linden, Cees van Schooten, Jan Verwer en Vincent Wuijster hebben hun onderscheiding door de burgemeester in de kerk opgespeld gekregen. Noordwijker Gert Binnendijk kreeg zijn onderscheiding in de gemeente Katwijk uitgereikt. Alle gedecoreerden zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Meneer J. (Koos) Barnhoorn

Foto: Charles Nieuwenhuizen

Meneer J. (Koos) Barnhoorn (1960) is van 1979 tot 1982 afwisselend voorzitter en secretaris geweest van de Gereformeerde Jongeren Vereniging te Noordwijk. Hij organiseerde er bijeenkomsten en activiteiten. Van 1983 tot 1985 was hij penningmeester van het studentenhuis De Drie Poorten te Rotterdam, waar hij destijds woonde. Van 1987 tot 1992 was hij penningmeester van de Jeugdcentrale bij de Gereformeerde Kerk Noordwijk. Hij organiseerde mede de bijeenkomsten voor jongeren en het jaarlijkse clubkamp. Van 1992 tot 2007 is Koos penningmeester geweest van zowel Stichting Wonen Groot Hoogwaak als Stichting Zorg Groot Hoogwaak te Noordwijk. Hij heeft zich ingezet voor de grootschalige renovatie en transformatie van het verzorgingstehuis naar een modern woonzorgcentrum. Ook zijn er in zijn bestuursperiode veel aanleunwoningen, zorgappartementen en koop- en huurappartementen gebouwd, waarbij de financiële en maatschappelijke investering uitsluitend bij Groot Hoogwaak lag. Joop speelde hierin een grote en essentiële rol. Van 2013 tot 2018 was hij secretaris van de lokale jaarlijkse dressuurwedstrijd De Vinkenburg en verzorgde tevens de financiën. Sinds 2002 is hij ook penningmeester van de Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak te Noordwijk, die extraatjes organiseert voor de bewoners van het gelijknamige zorgcentrum. Hij werft mede fondsen door middel van acties, waardoor een busje kon worden aangeschaft, evenals een wonderlamp en een duofiets.

Meneer J.P.W. (Jaap) Beunder

Foto: Charles Nieuwenhuizen

Meneer J.P.W. (Jaap) Beunder (1960) is van 1992 tot 2014 vrijwilliger geweest bij de voetbalvereniging Sint Bavo (VVSB) te Noordwijkerhout. Hij is begonnen als bestuurslid jeugdzaken (1992-2002) en was vanaf 2002 voorzitter jeugdzaken (2002-2008). Hij heeft in 2009 de Stichting Hirado opgericht, met als doel de versterking van de stedenband met deze Japanse stad en de uitwisseling van voetballers. Tijdens de uitwisseling heeft hij gezorgd voor gastgezinnen voor de voetballers. Ook heeft hij gefungeerd als jeugdtrainer en scheidsrechter. Van 2014 tot 2020 is Jaap voorzitter geweest van de Voedselbank Noordwijkerhout. Hij heeft de organisatie zo breed mogelijk onder de aandacht gebracht, onder andere om fondsen te werven en donaties in ontvangst te kunnen nemen. Hij heeft de samenwerking met andere voedselbanken in de regio gestimuleerd, om zo het aanwezige voedsel evenredig te verdelen, heeft ondersteund bij de wekelijkse uitgifte en heeft een bijdrage geleverd aan de fusie van de Voedselbanken van Noordwijk en Noordwijkerhout. In 2014 is Jaap penningmeester geworden en sinds 2019 is hij voorzitter van het Shantykoor ’t Bollenhart te Noordwijkerhout. Jaap heeft een grote bijdrage geleverd aan het glossy magazine ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum en heeft mede het jubileumconcert georganiseerd. Hij organiseert ook het jaarlijkse Shantykorenfestival in Noordwijkerhout. Ten slotte was Jaap een periode vrijwilliger bij en interim-voorzitter van de lokale politieke partij NZLokaal. Hij dacht mee met het bestuur rondom de gemeentelijke fusie in 2019 en nam deel aan de coalitieonderhandelingen in 2022.

Rob Choufoer

Foto: Charles Nieuwenhuizen

Rob Choufoer (1957) heeft zijn schoonouders vele jaren als mantelzorger ondersteund en was hun steun en toeverlaat. Sinds 2011 is hij vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk. Hij is begonnen als vrijwilliger thuisadministratie. Momenteel is hij chauffeur van de rolstoelbus, werkt hij nieuwe chauffeurs in en traint hij vrijwilligers in het gebruik van de duofiets. Sinds 2011 is Rob ook coördinator en vrijwilliger bij Z-ambassadeurs Noordwijk. Hij onderhoudt de contacten met de gemeente, beheert de bakfiets, coördineert de inzet van de zwerfafvalboot, maakt de roosters en regelt de afvoer van afval. Daarnaast werft hij sponsoren en andere vrijwilligers, stelt hij de wekelijkse nieuwsbrief op en geeft hij voorlichting op scholen. Sinds 2020 is Rob vrijwilliger bij de Stichting MEERgroen, waar hij diverse projecten in de Haarlemmermeer, Heemstede en Sassenheim ondersteunt. Hij onderhoudt ook contacten met de wijkraden en de gemeente om een project van de grond te krijgen in Noordwijk. Daarnaast is hij actief betrokken bij de actie Meer Bomen Nu, een samenwerking tussen de stichting en Uganda.

Huub en Corrie Duivenvoorde

Foto: Charles Nieuwenhuizen

Huub Duivenvoorde (1955) is sinds 1995 vrijwilliger bij Atletiekvereniging de Noordwijkerhoutse Strandlopers (NSL). Hij verzorgt het materialenonderhoud en het inrichten van de materialenwagen. Daarnaast is hij lid van het Wedstrijd Organisatie Comité. Bij wedstrijden verzorgt hij onder andere de opbouw en het afbreken, zet hij het parcours uit, richt hij de inschrijftafel in en helpt hij bij de waterpost. Ook verleent hij hand- en spandiensten. Sinds 1995 is hij ook vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging CV De Vikings in Noordwijkerhout. Daar organiseert hij mede de Baggerloop en ondersteunt hij bij de bouw van de carnavalswagen, loopt mee in de optocht, is hij figurant en ruimt hij op. Van 2000 tot nu is hij vrijwilliger en verkeersregelaar bij de Avondvierdaagse Noordwijkerhout. Vanaf 2008 is Huub vrijwilliger bij de Sinterklaas intocht in het centrum van Noordwijkerhout, georganiseerd door de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging. Daar is hij coördinator van de verkeersregelaars en ook zelf verkeersregelaar. Sinds 2000 is Huub ook vrijwilliger bij de Triathlonvereniging Noordwijkerhout, die eenmaal per jaar een wedstrijd organiseert voor ongeveer 300 deelnemers. Hij ondersteunt bij het evenement, zorgt onder andere voor de materialen, de waterpost en is verkeersregelaar. Van 2011 tot 2014 was Huub vrijwilliger bij het Roparun team Noordwijkerhoutse Runners, dat deelnam aan de non-stop estafetteloop die wordt gehouden tussen Rotterdam en Parijs. Hij liep zelf niet, maar was betrokken bij de inzameling van materiaal en de invulling van de cateringwagen. Hij was hiervan chauffeur en ondersteunde bij een goed verloop. Sinds 2008 is Huub vrijwilliger bij het Topaz Woonzorgcentrum Munnekeweij in Noordwijkerhout, waar hij als chauffeur voor de cliënten werkt. Ten slotte is hij sinds 2020 vrijwilliger bij de Vogelvereniging De Kolibri in Noordwijkerhout e.o. Hij is materialenman en verzorgt de barwerkzaamheden. En hij ondersteunt bij de organisatie van tentoonstellingen, onder andere door het opzetten en het vervoeren van materiaal.

Mevrouw C.A.T. (Corrie) Duivenvoorde-Van der Hoorn (1955) is zweminstructeur en zwemjuf bij de NZRB Zwem- en Reddingsbrigade en doet alles wat nodig is voor de kinderen. Ook is zij vrijwilliger bij Carnavalsvereniging de Vikings. Corrie is aanwezig bij vergaderingen, bij allerlei voorbereidingen, bij het bouwen aan de carnavalswagen, maakt kledingcreaties voor de optochten, ruimt de residentie op, maakt soep en staat achter de bar bij vergaderingen samen met haar man Huub. Ook werkt ze mee aan de organisatie van de Baggerloop. Daarnaast helpt zij bij het steken van de Corsowagen sinds 2003, 4 lange dagen achter elkaar. Verder is zij vrijwilliger bij de Triathlonvereniging Noordwijkerhout. Zij verzorgt de catering, is verkeersregelaar, staat bij de waterpost, smeert broodjes, bouwt op en ruimt op na afloop. Daarnaast helpt zij met het zoeken van vrijwilligers, brengt pakketten rond voor de vrijwilligers en brengt kerstkaarten rond. Ook is zij vrijwilliger bij de Avondvierdaagse Noordwijkerhout als verkeersregelaar. Ten slotte is Corrie voor de Noordwijkerhoutse Ondernemers Vereniging verkeersregelaar bij de Sinterklaasintocht.

Mevrouw W.A.M (Willeke) Duivenvoorden-Van den Berg

Foto: Charles Nieuwenhuizen

Mevrouw W.A.M (Willeke) Duivenvoorden-Van den Berg (1974) is sinds 1982 vrijwilliger bij Parochie Sint Maarten, met name voor de Jozefkerk. Zij fungeert in het verleden als misdienaar en acoliet. Ook begeleidt zij een aantal jaar het jongerenpastoraat. Sinds 2002 verzorgt zij de bloemversiering bij trouw-, rouw- en feestdiensten. Zij ondersteunt bij het uitreiken van de communie en bij de jaarlijkse lotenverkoop. Zij ontving in 2023 de Jozefspeld. Sinds 1995 is zij vrijwilliger bij de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging. Ze ondersteunt bij de jaarlijkse Sinterklaasintocht, onder andere door te helpen met het inpakken van snoepgoed. Zij bereidt het Sinterklaashuis voor. Ook fungeert zij als Piet en bezoekt zij elk jaar een medisch kinderdagverblijf. Van 2001 tot 2021 was Willeke vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging De Kaninefaaten te Noordwijkerhout. En fungeerde daar als lid van de Boerenkoolcommissie en begeleidde het boerenbruidspaar gedurende het carnavalsseizoen. Van 2007 tot 2020 was zij mantelzorger voor haar nichtje met een ernstige meervoudige beperking. Ze zorgde wekelijks een middag voor haar om de ouders de ontlasten. Zij verzorgde en verschoonde haar, hielp bij het eten en drinken en zorgde ervoor dat zij een leuke dag had. Nu het nichtje in een zorginstelling woont, bezoekt zij haar regelmatig. Willeke is ook mantelzorger geweest voor haar schoonmoeder, die in 2006 is overleden, en nu zorgt ze voor haar schoonvader. Zij regelde tijdens de ziekteperiode van haar schoonmoeder alle medische afspraken en verleende veel zorg. Na het overlijden regelde zij de uitvaart. Sindsdien ondersteunt zij haar schoonvader bij de administratie, de financiën en het huishouden. Zij bezoekt hem regelmatig en begeleidt hem naar medische afspraken. Sinds 2011 is Willeke secretaris van de Stichting Vrienden van Munnekeweij te Noordwijkerhout, die activiteiten en extraatjes organiseert voor het gelijknamige woonzorgcentrum. Zij maakt de jaarlijkse nieuwsbrief en draagt zorg voor de inkoop van de kerststukjes. Ook is zij verantwoordelijk voor het donateurenbestand. Sinds 2013 is zij vrijwilliger bij de Oranjevereniging Noordwijkerhout en ondersteunt daar jaarlijks bij de activiteit klootgooien voor ouderen op de kermis. Sinds 2019 is zij verkeersregelaar bij de Stichting Avond4Daagse Noordwijkerhout. Vanaf 2021 is Willeke vrijwilliger bij de Stichting Noordwijkerhout van Toen, ze is suppoost in het museum en bedient de kassa, ze verkoopt artikelen, schenkt koffie en thee en maakt schoon. Ook informeert zij de bezoekers over de lokale geschiedenis.

Mevrouw W.A.I. (Wilma) Gudmundsson

Foto: Charles Nieuwenhuizen

 

Mevrouw W.A.I. (Wilma) Gudmundsson (1955) is sinds 2000 vrijwilliger bij BO, de lokale omroep van de Bollenstreek. Destijds begonnen onder de naam NENS voor Gemeente Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk en later voor de gehele Bollenstreek. Ze zet zich in als radioverslaggever en maakt reportages bij evenementen. Ze heeft het wekelijkse radioprogramma “Nieuwsboulevard” gepresenteerd. Ze maakt diverse cultuurprogramma’s en is verslaggever van incidentele uitzendingen zoals de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen. Ze presenteert ook TV programma’s zoals “Bollenstreek van Toen”, een religieus muziekprogramma en “Podium Bollenstreek” waarvoor ze zelf de gasten vraagt en de interviews voorbereidt. Tijdens het Bloemencorso is ze ook ter plaatse aanwezig geweest voor opnames of uitzendingen. Ze bereidt vrijwel alle programma’s zelf voor. Wilma was tot 2012 mantelzorger bij de Hospice Duin- en Bollenstreek. Ze stond in totaal zeven mensen uit haar familiekring en daarbuiten bij in hun laatste levensfase, waaronder haar schoonmoeder. Wilma was in 2011 Noordwijker van het Jaar.

De heer J.B.L.J.A. (Jan) van Leeuwen

Foto: Charles Nieuwenhuizen

De heer J.B.L.J.A. (Jan) van Leeuwen (1943) was vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Noortukkers van 1984 tot 1993. Jan werd direct in 1984 al Prins Carnaval samen met zijn echtgenote als Prinses, hij was gastheer, verrichtte hand- en spandiensten, initiator van het ‘zeezeiken’ en bedacht vele acts. Van 1988 tot 1991 was Jan betrokken bij VVV Noordwijk. Hij was bestuurslid en voorzitter Raad van Toezicht. Jan heeft partijen bij elkaar gebracht en tactvol bij elkaar gehouden. Mede door zijn inspanningen is de Stichting VVV Noordwijk Promotion ontstaan. Van 2004 tot 2007 was Jan vrijwilliger bij Stichting Dorpshuizen Noordwijk toen die werd samengevoegd met Stichting Theater in De Muze tot Stichting De Muze. Jan was medeoprichter van Theater De Muze dat opende op 1 april 2004. Hij zat in de bouwcommissie, was voorzitter en tweede penningmeester en deed verslaglegging. Ook zat hij in de sollicitatiecommissie, omdat na de samenvoeging een nieuwe gezamenlijke directeur benoemd moest worden. Jan heeft de verslaglegging en de uitvoering van de financiën tot volle tevredenheid van de gemeente verzorgd. Jan is sinds 2008 vrijwilliger bij het Noordwijks Accordeon Festival als medespeler (drummer) en zit in het bestuur. Van 2008 tot nu is Jan vrijwilliger bij VvE De Morgenster/ Fintec als lid van de kascommissie. Sinds 2009 is Jan vrijwilliger bij de Oranjevereniging Noordwijk en zet zich ook in als adviseur. In datzelfde jaar was hij hoofd van de commissie voor het 100-jarig bestaan, waar hij een geweldig meerdaags feest organiseerde voor de inwoners. Daarnaast helpt hij mee met evenementen zoals Koningsdag, de viering van 5 mei en de najaarsfeesten in september. Sinds 2016 is hij verantwoordelijk voor de kascontrole en de verkoop van munten. Jan is sinds 2013 voorzitter van Bridgevereniging De Dummie in Noordwijk. Onder zijn leiding is de vereniging gegroeid naar ruim 100 leden. Daarnaast is Jan sinds 2017 mantelzorger, steun en toeverlaat voor buren, vrienden en bekenden. Hij gaat mee naar ziekenhuisafspraken, doet boodschappen en helpt met belastingaangiften.

De heer T.J. (Theo) van der Linden

Foto: Charles Nieuwenhuizen

De heer T.J. (Theo) van der Linden (1969) is vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), reddingstation Noordwijk aan Zee. Hij is in 1992 begonnen als opstapper. In 2000 werd hij plaatsvervangend schipper. Als schipper heeft hij de operationele leiding van het reddingstation en gaat hij over alle uitvoerende activiteiten rond de operationele gereedheid van het reddingstation en de staat van onderhoud van materieel en materiaal, met inbegrip van het boothuis/bemanningsverblijf. Hij heeft ook het gezag aan boord van de reddingboot. Sinds 2011 is Theo SAR Liaison. In die functie vormt hij de schakel tussen land- en waterhulpverleningsdiensten en organiseert hij oefeningen, zoals de zeer grote SAREX incident-oefeningen waar veel reddingstations en andere hulpverleningsinstanties altijd bij betrokken zijn.

De heer C.W. (Cees) van Schooten

Foto: Charles Nieuwenhuizen

De heer C.W. (Cees) van Schooten (1950) was van 1984 tot 2023 vrijwilliger bij voetbalvereniging Sint-Bavo te Noordwijkerhout. Hij heeft de ledenadministratie verzorgd. Hij was het centrale contact tussen het wedstrijdsecretariaat, de leden en de KNVB. Hij had contact met alle trainers/leiders en met de organisatie. Hij heeft gezorgd voor het innen van de contributie die de leden moesten betalen. Hij heeft de ledenpassen gemaakt en deze gecontroleerd. Voor ouders van jeugdleden die de contributie niet konden betalen, heeft Cees contact gezocht met het Jeugdsportfonds, zodat die kinderen ook de kans kregen om te voetballen. Verder heeft hij alles gedaan wat maar met de ledenadministratie te maken had. Daarnaast zet hij zich al jaren in als Z-ambassadeur in onze gemeente. Hij haalt het zwerfafval weg uit de openbare ruimte.

De heer J.W. (Jan) Verwer

Foto: Charles Nieuwenhuizen

De heer J.W. (Jan) Verwer (1947) is sinds 1986 vrijwilliger bij en sinds 2002 secretaris van Carnavalsvereniging De Kaninefaaten te Noordwijkerhout (30 leden). Hij is lid van de optochtcommissie en verantwoordelijk voor de bouw van de prinsenwagen. Hij fungeert ook als secretaris van de jeugdcommissie en voorzitter van de dansmariekes. In 1991-1992 was hij Prins en sindsdien adviseert hij het bestuur. Tegenwoordig organiseert hij de jaarlijkse seniorenmiddag en tot voor kort was hij Kanselier der Orden. Daarnaast was Jan van 2000 tot 2005 voorzitter van muziekvereniging Stichting Jeanne d’Arc te Noordwijkerhout. Hij was in de periode 2000-2003 tevens tambour-maître. Onder zijn leiding zijn allerlei commissies opgestart en van sommige was hij ook voorzitter. Hij heeft een grote impuls gegeven aan het werven van sponsors. Van 2000 tot 2015 was Jan betrokken bij de Stichting Dollen tussen de Bollen, een jaarlijks blaaskapellenfestival te Noordwijkerhout. Eerst als presentator, daarna als bestuurslid en later als gedreven voorzitter. Daarnaast heeft hij sponsors geworven. Sinds 2018 is Jan vrijwilliger bij de Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam te Noordwijkerhout. Hij fungeert als gastheer tijdens de activiteiten, zet de ruimtes klaar en draait bardiensten. Ook verzorgt hij de catering tijdens de bridgeavonden. Ten slotte is Jan sinds 2018 ook drager bij de Uitvaartvereniging Sint Barbara te Noordwijkerhout.

De heer V. (Vincent) Wuijster

Foto: Charles Nieuwenhuizen

De heer V. (Vincent) Wuijster (1969) is sinds 1997 vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), reddingstation Noordwijk aan Zee. Hij is begonnen als opstapper en sinds 2003 is hij motordrijver. Hij zorgt ervoor dat de motorinstallatie op ieder moment bedrijfsklaar is, voert onderhoud en kleine reparaties uit aan de boot, onderhoudt contact met de technisch inspecteur, neemt samen met de schipper initiatieven om in overleg zaken te verbeteren en meldt storingen aan motoren en de elektrische installatie direct aan de schipper en de PICie. Vincent heeft aan 455 acties deelgenomen. Hierbij zijn 260 mensen en 10 dieren veilig aan wal geholpen.

De heer drs. G. (Gert) Binnendijk

De heer drs. G. (Gert) Binnendijk (1960) is vrijwilliger bij de Oecumenische werkgroep en musicalgroep. Hij is betrokken bij het organiseren van de musical Noach en kerstmusicals in de parochie Haastrecht geweest. Verder is hij pianist bij Praisegroep UitBUNdig in Bunnik en is betrokken geweest bij volleybal Protestantse Wijkgemeente Noordwijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in