Netcongestie voor de levering van elektriciteit. Bron: gemeente Lisse

Lisse – Het college van B & W heeft gereageerd op schriftelijke vragen van Nieuw Lisse over netcongestie en de gevolgen ervan voor de energietransitie in de gemeente Lisse. In de beantwoording laat het college weten dat een deel van Lisse te maken heeft met netcongestie voor elektriciteitslevering, wat gevolgen heeft voor bedrijven met een grotere elektriciteitsvraag.

Het college legt uit dat congestie in een gebied wordt afgeroepen om overbelasting van het net te voorkomen. Deze maatregel beschermt bestaande gebruikers van elektriciteit tegen onbetrouwbaarheid en instabiliteit. Energieleverancier Liander streeft ernaar om kleinverbruikers van stroom (huishoudens) zo min mogelijk te beperken vanwege het maatschappelijk belang van de energietransitie. Grootverbruikers (bedrijven) ervaren de nadelige effecten, zij kunnen door de netcongestie moeilijker of helemaal niet aan een elektriciteitsaansluiting komen.

Volgens het college van Lisse worden op dit moment geen duurzame energieprojecten door de netcongestie belemmerd. Op de vraag of de netcongestie lokale energieproductie in de weg zit, beantwoordt het college dat dat op dit moment niet het geval is. Eventueel kunnen huishoudens met zonnepanelen tijdelijk energie niet terug leveren op piekmomenten wanneer het laagspanningsnet overbelast dreigt te raken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in